Göm meny

TSDT18 Signaler & System

TSDT18 Signaler & System ges i åk3, period HT2, och är obligatorisk för Y, Yi, Med, I(sys), Ii(sys) samt valfri för Mat. Kursen samläses med TSDT84 Signaler & System samt Transformer, som är obligatorisk för D3.

Anslagstavla

Här publiceras viktig löpande information under kursens gång (samt via kursens e-postlistor för TSDT18 & TSDT84):
 • 2016-12-12: På onsdag, den 14/12, hålls kursens andra storseminarium där jag besvarar inskickade kursrelaterade frågor – se e-brevet som skickades till kursens e-postlista kl. 9:06 idag.
  Skicka dina frågor till Lasse senast tisdagen den 13/12!

 • 2016-12-12: I svarsdokumentet för lektion 8 är grafen i 3.2–3(f) nu korrigerad, den var felritad tidigare.

 • 2016-12-01 – Uppdatering av anslaget nedan, 2016-11-23: I den elektroniska versionen av kursboken har det även blivit fel i uppgifterna 4.3–1b) och 4.3–8a);  "–1" i exponenten ska vara "–t" i båda fallen.

 • 2016-11-23: Angående några felaktiga matematiska formler i den elektroniska versionen av kursboken:
  Om du använder/läser den elektroniska versionen av kursboken (Lathis bok), så bör du vara medveten om att det finns felaktigheter i en del matematiska uttryck i boken, som t.ex. att det kan fattas ett minustecken. Läs mer om detta i e-brevet jag skickade till kursens e-postlista idag kl. 11:46.

 • 2016-11-23: Sammanfattning av mitt e-brev idag till kursens e-postlista, angående fredagens storseminarium:
  På storseminarierna besvarar jag studenternas inskickade kursrelaterade frågor.
  Det kan både vara teorifrågor och frågor relaterade till enskilda lektionsuppgifter, kursboksexempel eller labuppgifter.
  Skicka konkreta frågor eller förslag på ämnen att ta upp senast torsdag kl. 15 (dvs. i morgon 24/11). Om du kommer på en fråga efter det, så skicka gärna den ändå – den tas upp i mån av tid.

 • 2016-11-22: Det finns nu en errata till formelsamlingen – se den sista länken i listan ovan.

 • 2016-11-18: En studentgrupp har haft problemet att Kretslab inte initieras när initcourse anropas – då sätts värdena för vissa globala variabler. Skriv helpwin startup i Matlab för mer information. Om Kretslab inte verkar fungera, så kör initieringen igen genom att anropa startup i Matlab.

 • 2016-11-16: I schemat finns två storseminarier, den 25/11 och den 14/12. Det är frivilliga extraseminarier där jag svarar på inkomna kursrelaterade frågor – t.ex. teorifrågor och frågor relaterade till enskilda räkneuppgifter. Mer info om detta ges på föreläsningen innan respektive storseminarium och via kursens e-postlista.

 • 2016-11-14: Från mitt e-brev idag till kursens e-postlista, angående problem med initcourse TSDT18:
  ISY byter datormiljö till samma miljö som IDA har, så hur kommer du åt programvaror som finns installerade på ISY?
  Svar: ISY:s programvaror är monterade som en disk under /isy/. Många av dem går att köra. Allt eftersom kommer modulerna att uppdateras så att man kan använda programvarorna lite enklare.  Exempelvis kan man använda matlab 8.0 (eller önskad version av matlab) om man i ett terminalskal skriver följande:
  module use /site/edu/mintmodules
  module add matlab/8.0
  matlab &

  (För att initcourse ska fungera inne i matlab krävs än så länge en isy-installerad matlab, dvs. du måsta starta Matlab enligt ovan.)
  I Matlab skriver du nu, efter start
  initcourse TSDT18

  Tillägg: En student har också meddelat mig att det går bra att starta Matlab enligt följande (med reservation för att jag inte testat själv):
  module add prog/matlab/8.1
  matlab &

  Skriv sedan följande i Matlab:
  addpath /site/edu/matlab
  initcourse TSDT18

 • 2016-11-09: Föreläsningsmaterialet i föreläsning 4 har utökats med ett utförligt beräkningsexempel för ett LTI-system med periodisk insignal – se högerkolumnen, fö 4, på föreläsningswebbsidan.

 • 2016-11-07: Föreläsningswebbsidan är nu uppdaterad med ett antal videoklipp, som repetition inför de olika transformrelaterade föreläsningarna (se kolumnen "Huvudmoment..."). Ett mail med information om detta skickades till kursens e-postlista kl. 14:06 idag.

 • 2016-11-02: I morse öppnades labanmälningssidan – länk till labanmälningen och närmare information om labbarna finns på lab-webbsidan.
  I år har både antalet labpass och antalet assistenter per pass utökats, jämfört med förra året – främst mot slutet av kursen. Tänk på att man får möjlighet till mer handledningshjälp om man anmäler sig till labpass med relativt få anmälda grupper.

 • 2016-10-27: Kurswebbsidan är nu uppdaterad inför kursstarten den 31/10!