Göm meny

TSDT18 Signaler & System

TSDT18 Signaler & System ges i åk3, period HT2, och är obligatorisk för Y, Yi, Med, I(sys), Ii(sys) samt valfri för Mat. Kursen samläses med TSDT84 Signaler & System samt Transformer, som är obligatorisk för D.

Viktig kursrelaterad information

När det, under kursens gång, finns viktig information från examinatorn till kursens studenter, så kommer denna i första hand att läggas upp i kommunikationsplattsormen TEAMS.
  • Alla studenter som är registrerade på TSDT18 och TSDT84 (som samläser denna kurs under HT2) är med i teamet TSDT84 & TSDT18 Signaler och system, HT2021 och allmän information till er studenter under kursens gång läggs upp i kanalen Allmänt.
  • Du rekommenderas därför att justera kanalens inställningar så att du får notiser från Teams när något inlägg publiceras i Allmänt-kanalen.

  • Studentfrågor av allmän karaktär, som du tror att andra studenter också vill veta svaret på, kan ställas i Allmänt-kanalen.