Göm meny

TSDT18 Signaler & System

TSDT18 Signaler & System ges i åk3, period HT2, och är obligatorisk för Y, Yi, Med, I(sys), Ii(sys) samt valfri för Mat. Kursen samläses med TSDT84 Signaler & System samt Transformer, som är obligatorisk för D3.

Anslagstavla

Här publiceras viktig löpande information under kursens gång (samt via kursens e-postlistor för TSDT18 & TSDT84):
  • 2017-11-20: På torsdag, den 23/11, hålls det första av kursens två frågeseminarier, där jag besvarar studenternas inskickade kursrelaterade frågor. Skicka dina frågor senast onsdagen den 22/11 kl. 15! Läs mer i e-brevet som skickades till kursens e-postlista idag.

  • 2017-11-08: Labhäftet finns nu att köpa på Bokakademin!

  • 2017-10-31: Nu har jag lagt till webbsidan Matlabresurser, där du hittar hjälp för att repetera eller lära dig mer om grunderna i Matlab.

  • 2017-10-30: Nu är labanmälan öppen, se information på och länk från laborationswebbsidan.
  • 2017-10-30: Errata, föreläsning 1, powerpointbild 1: "y(t) = H{y(t)}" ska vara "y(t) = H{x(t)}", dvs. byt y mot x i högerledet.

  • 2017-10-27: Kurswebbsidan är nu uppdaterad inför kursstarten den 30/11! Välkommen till kursen!