Göm meny

TSDT18 Signaler & System

TSDT18 Signaler & System ges i åk3, period HT2, och är obligatorisk för Y, Yi, Med, I(sys), Ii(sys) samt valfri för Mat. Kursen samläses med TSDT84 Signaler & System samt Transformer, som är obligatorisk för D3.

Anslagstavla

Här publiceras viktig löpande information under kursens gång (samt via kursens e-postlistor för TSDT18 & TSDT84):
 • 2017-12-13 – Från det e-brev som jag skickade till kursens e-postlistor idag, angående redovisnings-/labpass 4, som går den 12–20/12:
  Om din grupp inte hinner redovisa färdigt era lösta uppgifter på det pass ni anmält er till, så bör/behöver ni meddela mig detta snarast efter ert labpass. Då kan jag anmäla er på det sista passet den 20/12 kl. 8–10 (endast en grupp har just nu anmält sig där) och ni kan slutredovisa där.
  Det sista passet ska alltså även betraktas som ett ”uppsamlingspass”, men de som anmält sig där som sitt första pass har förtur för redovisning och hjälp.

  OBS: Det är bara om du anmäler din grupp till mig (snarast efter ditt eget sista pass) som jag kan kompletteringsanmäla dig till passet den 20/12. Om du kommer dit oanmäld kan vi inte garantera att du får möjlighet att redovisa, för assistenttillgången anpassas till antalet anmälda grupper.

 • 2017-12-13: Här kan du ladda ned ett pdf-dokument med ett exempel på användning av DFT, som jag visade på frågeseminariet igår.

 • 2017-11-20: På torsdag, den 23/11, hålls det första av kursens två frågeseminarier, där jag besvarar studenternas inskickade kursrelaterade frågor. Skicka dina frågor senast onsdagen den 22/11 kl. 15! Läs mer i e-brevet som skickades till kursens e-postlista idag.

 • 2017-11-08: Labhäftet finns nu att köpa på Bokakademin!

 • 2017-10-31: Nu har jag lagt till webbsidan Matlabresurser, där du hittar hjälp för att repetera eller lära dig mer om grunderna i Matlab.

 • 2017-10-30: Nu är labanmälan öppen, se information på och länk från laborationswebbsidan.
 • 2017-10-30: Errata, föreläsning 1, powerpointbild 1: "y(t) = H{y(t)}" ska vara "y(t) = H{x(t)}", dvs. byt y mot x i högerledet.

 • 2017-10-27: Kurswebbsidan är nu uppdaterad inför kursstarten den 30/11! Välkommen till kursen!