Göm meny

Videor – Föreläsning 19–20

Se nedanstående videor innan aktuell föreläsning, i den ordning de visas nedan!
I första hand rekommenderas du att se videorna på YouTube, genom att klicka på rubriken ovanför varje video.
 • På YouTube finns länkar i beskrivningstexten till de olika avsnitten i videorna, vilket gör det enklare att hitta och se ett avsnitt i taget.
 • Det är även möjligt att se videorna direkt, här på webbsidan.

Passiva filter

Videorna nedan är de två sista videorna i spellistan Signaler & System – Laplacetransformanalys på YouTube. De första videorna i spellistan ska du redan ha sett, inför föregående föreläsning.


Allmänna passiva filterEn beskrivning av vad som sker i laplacetransformdomänen när ett LTI-system påverkar (filtrerar) en insignal x(t). Var polerna och nollställena till systemfunktionen H(s) placeras, i förhållande till polerna hos insignalens laplacetransform X(s), påverkar hur motsvarande insignalstermer förstärks, dämpas eller helt filtreras bort.
  • Inledning, passiv filtrering (0:00)
  • Exempel 1:
   • Relationen mellan en signal x(t) i tidsdomänen och motsvarande pol(er) hos dess laplacetransform X(s)  (1:12)
   • Systemfunktionen H(s) och impulssvaret h(t) för ett system av ordning 1 (2:25)
   • Utsignalens laplacetransform Y(s)=Yzs(s)=X(s)H(s): Resonemang om hur placeringen av systemfunktionens pol påverkar systemets förstärkning insignalen (4:30)
  • Exempel 2:
   • Placering av poler och nollställen hos systemfunktionen för att systemet ska filtrera bort en insignalskomponent (11:25)

Frekvensselektiva passiva filterEn inledande video om frekvensselektiv filtrering och olika frekvensselektiva filter, dvs. lågpassfilter, högpassfilter, bandpassfilter, bandspärrfilter och allpassfilter. Här definieras termer som t.ex. passband, spärrband, gränsvinkelfrekvenser med mera.
  • Inledning – frekvensselektiv filtrering (0:00)
  • Grundläggande filterterminologi (5:04)
   Amplitudkaraktäristik, amplitudnormering, gränsvinklelfrekvens, passband, spärrband, 3 dB-gränsvinkelfrekvens, banbdbredd, dB-skala för amplitudkaraktäristiken
  • Olika typer av frekvensselektiva filter – ideala filter och approximationsfilter:
   • Lågpassfilter – LP (11:53)
   • Högpassfilter – HP (14:32)
   • Bandpassfilter – BP (15:36)
   • Bandspärrfilter – BS (16:37)
   • Allpassfilter – AP (17:29)
  • Inledande om hur poler och nollställen bör placeras för erhållande av önskat frekvensselektivt filter (18:40)


Senast uppdaterad: 2021-04-28