Göm meny

Allmän kursinformation

1. Allmänt

Kursen TSBB32 Linjära System ger  grundläggande kunskaper om tids- och frekvensanalys av tidskontinuerliga signaler och tidskontinuerliga linjära system. Olika tillämpningsområden belyses, speciellt inom elektriska kretsar och mekaniska svängningssystem. Kursen ger även förtrogenhet med de grundläggande matematiska verktyg som används.

Dessutom ingår ett rapportskrivningsmoment, efter vilket studenten förväntas kunna utforma en längre teknisk projektrapport enligt principer för vetenskapliga texter.

På grund av den rådande pandemin, så sker all undervisning och handledning under VT2021 på distans, via Zoom.

2. Omfattning

Kursen omfattar preliminärt 20 föreläsningar, 7 lektioner, ett repetitionsseminarium och en större inlämningsuppgift i linjära system. Under lektionerna sker ett aktivt lärande, där studenter redovisar lösningar av lektionsuppgifter och får synpunkter på dessa av andra studenter och en lärare. Ett aktivt deltagande ger tillgodoräknade poäng (TRP) till tentan.

3. Lärare • Examinator
 • Föreläsningar i Linjära System


null
Lasse Alfredsson
Lasse.Alfredsson@liu.se
tel. 013-282645
Rum 2D:549


 • Föreläsningar i rapportskrivning  
 • Projekthandledare   
 • Lektionsassistent
 


Mårten
Mårten Wadenbäck
Marten.Wadenback@liu.se
tel. 013-282775
Rum 2D:527Administratör:


Carina Lindström
tel. 013-284423


4. Kurslitteratur

 • "Tidskontinuerliga Signaler & System", Sune Söderkvist (Tryckeriet Erik Larsson, 3:e upplagan 2000).
  (Både kursbok och övningsbok med räkneuppgifter.)
 • "Extra kursmaterial om Elektriska Kretsar", Lasse Alfredsson, november 2015
 • En kursspecifik formelsamling, "Formelsamling för Signaler & System", ver. 2.0 från 2015, av Lasse Alfredsson. Finns att köpa på Bokakademin. Formelsamlingen får tas med som hjälpmedel på tentan – se avsnittet Examination nedan.
  • OBS 1: Det finns en kort Errata till formelsamlingen, ver. 2 – den finns även på sista sidan i formelsamlingen.
  • OBS 2: Vissa beteckningar i Sunes formelsamling "Formler & Tabeller" (som hör till hans kursbok) skiljer sig från beteckningarna som används i kursen. Examinatorn, som kommer att följa beteckningarna i "Formelsamling för Signaler & System", informerar mer om detta i början av kursen.

 • Kursmaterialet för kommunikationsdelen: Se länkar i högerkolumnen på föreläsningswebbsidan för VT1 – kommunikationsföreläsningarna.

Alternativa kursböcker

Det finns ett stort antal böcker om linjära system, så det finns många att välja bland. Dock kan en del böcker ta upp vissa kursmoment på ett annat sätt, i en annan ordning eller så används andra variabelbeteckningar. Om du har hittat en annan bok som du tycker verkar vara intressant eller bra, så fråga fråga examinatorn om den är lämplig.

5. Examination

Kursen har fyra examinationsmoment:

TEN1,  
3 hp

Skriftlig tentamen i Linjära system.
Hjälpmedel på tentan: Miniräknare och kursens formelsamling "Formelsamling för Signaler & System".

KTR1,
0 hp
Ett frivilligt kursmoment: Varje student har möjlighet att få tillgodoräknade poäng (TRP) till tentan, baserat på omfattningen av ett aktivt deltagande på lektionerna. Dessa poäng sparas i Ladok i examinationsmomentet KTR1.
Mer information om detta finns på lektionswebbsidan.

UPG1,
2 hp

Kommunikation – att skriva en teknisk rapport. Examinationen sker genom bedömning av den skriftliga rapporten som hör till examinationsmoment UPG2.
UPG2,
3 hp
Grupparbete – projektarbete i linjära system, där gruppen tar fram en linjär modell av ett mekaniskt svängningssystem och analyserar detta. Analysen redovisas genom en skriftlig rapport. Det tekniska innehållet examineras i UPG2 och den skriftliga kommunikationen exmineras i UPG1.

Slutbetyg

 • På TEN1 och UPG2 kan godkända studenter få antingen betyg 3 eller 5 och kursens slutbetyg blir medelbetyget för dessa två examinationsmoment.
 • Genom ett aktivt deltagande på lektionerna har man möjlighet att få tillgodoräknade poäng (TRP) till tentan. Närmare information om detta finns på kurswebbsidan.


Senast uppdaterad: 2021-01-22