Göm meny

Allmän kursinformation

1. Allmänt

Kursen TSDT84 Signaler & System samt Transformer ger kunskaper om och färdigheter i analys av tidskontinuerliga och tidsdiskreta signaler samt analys och syntes av tidskontinuerliga och tidsdiskreta linjära system, inklusive kunskaper och färdigheter i transformteori.

Några speciellt centrala matematiska verktyg som används i kursens Signaler & System-del, som går i HT2, är fourierserieutveckling, fouriertransform, laplacetransform och z-transform, dvs. transformteori. I HT1 ges den grunden för D3 i den här kursen och när vi sedan fortsätter i HT2 så sker det i form av 100% samläsning med TSDT18 Signaler & System.

I kursinformationen för TSDT18 så står det bland annat att kursens studenter förutsätts ha gedigna förkunskaper i transformteori, så för att hänga med bra i HT2 är det nödvändigt att du följer med ordentligt i kursen redan under hela HT1! Som ett stöd för din inlärning finns en obligatorisk kontrollskrivning i transformteori i tentaperioden efter HT1 – se längre ned på sidan, under avsnitt 6, Examination.

Tips: Kursbokens inledande bakgrundskapitel kan även vara nyttigt för många. Det gäller speciellt räkning med komplexa tal, som är synnerligen centralt i kursen! Se även examinatorns repetitionsmaterial om komplexa tal.

OBS: På grund av coronapandemin, så kommer alla föreläsningar, seminarier, lektioner och laborationer att ges på distans, via Zoom och/eller Teams.


2. Omfattning

Kursen omfattar 6 föreläsningar, 5 lektioner och 2 seminarier i HT1 samt 13 föreläsningar och 10 lektioner i HT2. Därutöver finns ett obligatoriskt laborationsmoment i HT2, som utförs i grupper om två studenter. Föreläsningarna i kursen sker i formen ”flippat klassrum”, där studenterna ser videoklipp och/eller läser motsvarande avsnitt i kursboken innan respektive föreläsning. Detta var kursupplägget redan innan coronapandemin, men under hösten 2021 blir det 100% distansundervisning, precis som för de flesta andra större LiU-kurser.


3. Lärare

Under hösten 2021 är nedanstående personer inblandade i kursen.

Föreläsningar i HT2
& examination:


nullLasse Alfredsson

lasse.alfredsson@liu.se
Tel: 013-282645

Föreläsningar i HT1:
Mårten
Mårten Wadenbäck

marten.wadenback@liu.se

Tel: 013-282775
Lektioner:Det blir en gemensam lektionsgrupp för alla studenter, som kommer att hållas antingen i Zoom
(
https://liu-se.zoom.us/j/68033491459) eller möjligen i Teams, det bestäms under kursens första vecka.

Lektionsassistenter:
Informnation om hur lektionerna är upplagda finns på lektionswebbsidan.

Laborationer (HT2):
Labassistenterna finns namngivna på kurswebbsidan för TSDT18

Administratör:


Carina Lindström
carina.e.lindstrom@liu.se
Tel: 013-284423


4. Kurslitteratur

Se avsnitt 4 under Allmän kursinformation, TSDT18.


5. Viktning av kurslitteraturen

Se avsnitt 5 under Allmän kursinformation, TSDT18.


6. Examination

Examinationen består av tre delar och beroende på vilken pandeminivå LiU befinner sig i under respektive tentaperiod så ges kontrollskrivningen och/eller tentan antingen i sal eller på distans. Det som står nedan om tillåtna hjälpmedel gäller i normalfallet.

 1. KTR1 (2 hp): En kontrollskrivning i transformteori.
  Tillåtet hjälpmedel på kontrollskrivningen är miniräknare med tömt minne samt ett anpassat utdrag ur Lasse Alfredssons "Formelsamling i Signaler & System"
 2. TEN3 (5 hp): En skriftlig tentamen.
  Tillåtna hjälpmedel på tentan är miniräknare med tömt minne samt följande formelsamlingar:
  • "Formelsamling i Signaler & System", Lasse Alfredsson.
   (Allt du behöver från Sunes och MAI:s formelsamlingar nedan finns i denna formelsamling!)
  • "Formler & Tabeller", Sune Söderkvist
  • "Transformteori: sammanfattning, formler och lexikon" eller "Formelsamling för Fourieranalys"
   (dvs. MAI:s formelsamlingar i transformteori resp. fourieranalys).
    
 3. LAB1 (1 hp): Ett laborationsmoment där ett antal datoruppgifter löses med hjälp av Matlab.

För närmare information om laborationsmomentet, se webbsidan Laborationer.


Senast uppdaterad: 2021-08-27