Göm meny

Kursinformation


Omfattning

Föreläsningar 13x2 = 26 tim
Lektioner 10x2 = 20 tim
Laborationer 4x4 = 16 tim
Introduktion till Matlab 1x2 = 2 tim
Projektlaboration 2x4 = 8 tim
Projektredovisning ca 1 tim, 3 grupper om vardera 20 min

Personal

Aktivitet Namn Telefon E-mail
Föreläsare och
Labassistent:
Maria
Magnusson
28 1336
maria.magnusson
@liu.se
Lektionsassistent: Pavlo
Melnyk
pavlo.melnyk
@liu.se
Lektionsassistent: Mikael
Persson
mikael.persson
@liu.se
Lab-assistent: Gustav
Häger
gustav.hager
@liu.se
Lab-assistent: Johan
Edstedt
johan.edstedt
@liu.se
Lab-assistent: Frida
Blomstedt
frida.blomstedt
@liu.se
null null null null null null
Maria Pavlo Mikael Gustav Johan Frida

Maria, har sitt rum på bottenvåningen, korridor D, ingång 25-27, B-huset.
Pavlo, Mikael och Gustav har sina rum på bottenvåningen, nära arenan, ingång 25-27, B-huset.
Frida är amanuens.

Litteratur

 1. Kompendium i Signal- och Bildbehandling (Kapitel: 1, 2, 3, 4), Kap5 , Kap6 , Kap7
 2. z-transformen (från Svärdström) (lösenord)
 3. Föreläsningsbilder
 4. Lektionsuppgifter
 5. Laborationshandledning
 6. Formelsamling (Datumet på formelsamlingen ska vara 9 januari 2017 eller senare.)
 7. (Förslag på kompletteringslitteratur för er som vill ha mer att läsa):
  Svärdström: Signaler och system. (Tidigare använd i kursen. Slutsåld på förlaget.) Sune Söderkvist: Från insignal till utsignal Cha & Molinder: Fundamentals of signals and systems Oppenheim & Willsky: Signals & Systems
  null null null null

Lokaler

Lab-lokalerna Egypten , Asgård och Olympen ligger i B-huset, ingång 25, 1 trappa upp (plan3).
Lab-lokalen Southfork ligger i B-huset, mellan ingång 25 och 27, 1 trappa upp (plan3).
Lab-rapporter etc. kan lämnas/hämtas vid undervisningstillfällen eller mailas direkt till Maria.

Examination

 • Laborationskurs. Laborationerna utföres i grupper om 2 (ev 3) teknologer.
  Lab1: Godkänns preliminärt av assistenten vid lab-tillfället. Samt: Liten skriftlig redovisning i rapportform (1 rapport per grupp).
  Lab2: Godkänns av assistenten vid lab-tillfället.
  Lab3: Godkänns av assistenten vid lab-tillfället.
  Lab4: Godkänns av assistenten vid lab-tillfället.
  Kom aldrig oförberedd till en laboration!
 • Tentamen omfattar uppgifter av såväl beskrivande som problemlösande karaktär.
 • Miniprojekt i form av 2 st projektlaborationer och delvis litteraturstudie. Denna utföres i grupper om 2-3 teknologer och redovisas med:
  1) muntlig redovisning . 2-4 grupper presenterar uppgiften muntligt för läraren och varandra under 15 min. Därefter: 5-10 min diskussion/frågor. Alla i gruppen ska vara aktiva. Presentationen ska basera sig på en Power-Point presentation.
  2) skriftlig redovisning . Ovanstående Power-Point presentation. Kan behöva kompletteras i efterhand.

Senast uppdaterad: 2021-08-28