Göm meny

Lektioner

Tillkännagivande: Lektionuppgifterna här baserar sig delvis på äldre lektionsuppgifter i ämnet Bildbehandling av Per-Erik Danielsson, Stefan Gustavson, Olle Seger, Maria Magnusson, med flera. Dessutom baserar det sig på uppgifter från boken "Signaler och System" av Anders Svärdström. Han har vänligen låtit oss använda uppgifterna här. 2013 uppdaterades uppgifterna och skrevs i LATEX av Freddie Åström och Maria Magnusson. 2016 uppdaterades uppgifterna ytterligare av Mikael Persson och Maria Magnusson.
Lektion, innehåll ...... Teori ...... Uppgifter, svar
1) Komplexa tal, medelvärde,
effektivvärde, periodtid
Fö 1,
Häfte i komplexa tal: RepetitionKomplexaTal

Uppgifter med svar: Lektion1
2) Ortogonala signaler. Fourierserier. Enkla filter.

Fö 2 Uppgifter med svar: Lektion2
3) Faltning. Fouriertransform del1.

Fö 3 Uppgifter med svar: Lektion3
4) Fouriertransform del2. Korrelation.

Fö 3, Fö 4. Uppgifter med svar: Lektion4
5) Sampling och rekonstruktion. DFT.

Fö 5, Fö 6. Uppgifter med svar: Lektion5
6) 2D signalbehandling, diskret faltning

Fö 7, Fö 8. Uppgifter med svar: Lektion6
7) Olika faltningskärnor, 2D sampling, omsampling

Fö 7, Fö 8, Fö 9. Uppgifter med svar: Lektion7
8) Binär bildbehandling

Fö 10 Uppgifter med svar: Lektion8
9) z-transformen

Fö 12 Uppgifter med svar: Lektion9
10) Stabilitet,
linjära tidsdiskreta system, digitala filter
Fö 13 Uppgifter med svar: Lektion10