Göm meny

Kursinformation

Omfattning

Föreläsningar 15x2 = 30 tim
Lektioner 5x2 = 10 tim
Laborationer 7x4 = 28 tim
Ett (virtuellt) studiebesök på CMIV.

Personal

Aktivitet Namn Telefon E-mail
Föreläsningar/
Lektioner/Labbar
Maria
Magnusson
28 1336
maria.magnusson@
liu.se
2 Föreläsningar/
1 Laboration
Anders
Eklund

anders.eklund@
liu.se
4 Laborationer
Gustav
Häger

gustav.hager@
liu.se
2 Laborationer
Emanuel
Sanchez Aimar

emanuel.sanchez.aimar@
liu.se

Maria Anders Emanuel Gustav
null null null null

Maria, har sitt rum på bottenvåningen, korridor D, ingång 25-27, B-huset.
Gustav och Emanuel har sina rum på bottenvåningen, nära arean, ingång 25-27, B-huset.
Anders har ett rum på IMT, Campus US och ett rum på IDA.

Lokaler

  Laborationerna kommer att ske i distans-läge. Du kan gå till lab-lokalen personligen eller logga in på distans.
  Lab-lokalerna Egypten, Asgård och Olympen ligger i B-huset, ingång 25, 1 trappa upp (plan3).
  Lab-lokalen SU25 ligger i B-huset, mellan ingång 25 och 27, 1 trappa upp (plan3).
  Lab-lokalen GLAN-ROXEN ligger i B-huset, mellan ingång 21 och 23, 1 trappa upp (plan3).

Examination

 • Laborationskurs. Laborationerna utförs i grupper om 2 (ev 3) teknologer.
  Notera att laborationerna även är ett lärandemoment som delvis även examineras på tentan.
  Det virtuella studiebesöket är obligatoriskt och ingår i laborationskursen.
  Kom aldrig oförberedd till en laboration!
 • Tentamen omfattar uppgifter av såväl beskrivande som problemlösande karaktär.

Senast uppdaterad: 2021-08-28