Göm meny

Laborationer och studiebesök

Alla labbar och labfiler ska gå att ladda ner härifrån.

Hjälp och examination av labbarna kommer ske via gitlab: Gitlab hjälplista för TSBB31
Info om hur det går till finns här: AnvändaHjälplistan
Notera att man måste uppdatera (hämta igen) gitlab hjälplista för att se nya ändringar!

Datorer

Det finns 1 sal bokad för varje labb, se schemat i timeedit.
Du kan gå dit personligen eller så kan du logga in på distans, se: Ansluta till Universitetets datorsalar
Mer specifikt, här är de tillgängliga datorerna: Datorer
(Vi använder normalt sett Olympen, Asgård, Egypten och SU25 i denna kursen.)
(I år ska vi även vara i Glan-Roxen.)

För att starta Matlab, skriv detta i ett terminalfönster:
module add prog/matlab
matlab&

Du kan också använda din egen dator hemma!

Laboration 1

Den digitala bilden: visa bilder, pixlar, kontrast. Användning av olika färgtabeller. 2-D fouriertransform på bilder. Faltning. Lågpass-, högpass- och derivata-filter.

Laboration1 (Två tillfällen 2h+4h)

Lab bilder

(Uppdaterad 2/9 2020)

Laboration 2

Omsampling och interpolation. Effekter av omsampling i spatial- och fourierdomän, t.ex. vikningsdistorsion. Extrauppgift: Nedsampling.

Laboration2

Lab filer

(Lite uppdaterad 18/9 2019)

Laboration 3

Grundläggande MRI.

Laboration3 med tips och numrering av frågor

Laboration3 original

Lab filer

(Uppdaterad 29/9 2016)

Laboration 4

CT-rekonstruktion.

Laboration4

Lab filer

(Uppdaterad 25/9 2021)

Laboration 5

Mätning på brus. Några enkla bildanalysmetoder. Förberedelse för Lab 7.

Laboration5

Lab bild

(Uppdaterad 30/9 2020)

Laboration 6

Ultraljudsbilder. Demodulering och lågpass-filtrering, interpolation till korrekt geometri.

Laboration6

rfdata

quadraturefilters

(Uppdaterad 8/2 2017)

Laboration 7

Mätningar på SPECT/CT-volymer. Exempel på friska och patienter med sjukdomen KOL.

Laboration7 (Labben tar normal sett 4-5h.)

Programmet SPECTprog.m finns även i Lisam.

(Uppdaterad 12/10 2020)

Data för person PersonP4 finns i Lisam.

Artikeln: LungSPECTNorberg.pdf finns i Lisam.
(Kan läsas översiktligt.)

Studiebesök

Vi försöker varje år att ordna ett studiebesök på CMIV, Campus US. Vi får se en datortomograf och en MR-kamera, samt lyssna på ett föredrag om hur medicinska bilder används idag på universitetssjukhuset i Linköping. Vid sjukdom eller annat allvarligt förhinder, kontakta Maria, så får vi arrangera en alternativ aktivitet.
inomhuskarta till CMIV
Studiebesöket är obligatoriskt och ingår i lab-kursen.
I år (2021) blir studiebesöket virtuellt pga COVID-19. Vi träffas på vanliga zoom-adressen!

Senast uppdaterad: 2021-09-25