Hide menu

Föreläsningar i VT1

På grund av den rådande pandemin kommer kursens alla föreläsningar att ges på distans, i följande Zoom-rum: liu-se.zoom.us/j/253514981

Informationen nedan kommer att uppdateras och fyllas på under läsperioden – den behöver anpassas till distansläget.


Nedanstående tidplan gäller med reservation för ändringar. Enstaka kursmoment kan tas upp på föreläsningen innan eller efter den som anges i tabellen!

De kapitelreferenser som finns angivna för föreläsningarna gäller kursboken Tidskontinuerliga Signaler & System av Sune Söderkvist.
Läs mer under avsnitt 4 "Kurslitteratur" i den allmänna kursinformationen.

 • När jag går igenom föreläsningarnas powerpointbilder så kommer jag att komplettera dessa med material på tavlan. Du rekommenderas därför starkt att ta med utskrivna powerpointbilder m.m. som hör till respektive föreläsning nedan och skriva ned dina anteckningar i anslutning till de tillhörande powerpointbilderna.
  Du kan naturligtvis följa med på motsvarande sätt i din läsplatta eller bärbara dator.
 • För de flesta av kursens föreläsningar finns ett antal videor – se tabellen nedan.
  Du förutsetts ha förberett dig genom att ha tittat på videoklippen innan respektive föreläsning. De innehåller delar som annars skulle ha tagits upp på respektive föreläsning. Eftersom föreläsningen tar vid där videorna slutar, så är det nödvändigt att du har sett videorna innan föreläsningen.

 • För bästa utbyte av föreläsningarna, så rekommenderas du även starkt ha
   1. Läst/gått igenom powerpointbilderna (eller motsvarande) för respektive föreläsning.
   2. Samtidigt läst igenom eventuella läsanvisningar för respektive föreläsningsbilder.
   3. Översiktligt läst/skummat igenom motsvarande avsnitt i kursboken.
     
OBS: Videoklippen finns i hög kvalitet, 720p. Vid visning i mobil eller läsplatta så får du eventuellt en anpassad (lägre) kvalitet om du klickar på videoklippen nedan. Om du i stället klickar på rubriktexten till respektive video, så kommer du direkt till videoklippet på YouTube och bildkvaliteteten blir automatiskt högre.Kapitel i
kursboken
Huvudmoment   Föreläsnings-
material
1
Kursinledning om linjära system i allmänhet och projektuppgiften i synnerhet.
2

Kommunikation – teknisk rapportskrivning, del 1.
Kommunikationsföreläsningarna i föreläsning 2 (del 1) och föreläsning 6 (del 3) täcks av följande material:
3
Kommunikation – teknisk rapportskrivning, del 2.
Att skriva dokument, rapporter, böcker m.m. i LaTeX.

OBS: Föreläsningen sker i lektionens Zoom-rum:
liu-se.zoom.us/j/67143159488
4
Elektriska kretsar del 1:
OBS – se följande videor innan föreläsningen
 ^^  KLICKA!


5
Elektriska kretsar del 2:
  • Differentialekvationsbeskrivning av elektriska nät,
  • Serie- & parallellkoppling.
  • Spänningsdelning & strömdelning.
  • Komplexa tal & komplexa funktioner.
Det behövs/blir inga förberedande videor till denna föreläsning.

6
Kommunikation – teknisk rapportskrivning, del 3.

OBS: Föreläsningen sker i lektionens Zoom-rum:
liu-se.zoom.us/j/67143159488

Se materialet för föreläsning 2 ovan.
7
Elektriska kretsar del 3:
 • forts. komplexa tal & komplexa funktioner,
 • Impedanser.
 • jw-metoden.
OBS – se följande videor innan föreläsningen
 ^^ KLICKA!

8
1
(inte 1.7)
(App. F.1–F5)
Inledning, Signaler & System:
 • Klassificering av signaler och system.
 • Signaloperationer.
 • Systemegenskaper.
OBS – se följande videor innan föreläsningen
 ^^ KLICKA!


 • Föreläsningsmaterial
 • Annoterat fö-material
  OBS: De olika stabilitetsexemplen på sista sidan visades i början av föreläsning 9!

 • Zoom-föreläsningen spelades in:
  Du hittar den under "Kursdokument" i kursrummet i Lisam
  ("Föreläsning 8, Zoom....mp4")
9
2 – 3
( App. A )
Tidsdomänanalys av tidskontinuerliga system:
 • Utsignalsberäkning – den fria svängningen (zero-input response) yzi(t).
 • Differentialekvationsbeskrivning av LTI-system.
 • Utsignalsberäkning m.h.a. faltning – den tvingade svängningen (zero-state response) yzs(t).
 • Impulssvaret h(t) & stegsvaret g(t).
  • h(t) för stabila och kausala LTI-system.

OBS – se följande videor innan föreläsningen
 ^^ KLICKA!

 • Föreläsningsmaterial
 • Annoterat fö-material

 • Zoom-föreläsningen spelades in:
  Du hittar den under "Kursdokument" i kursrummet i Lisam
  ("Föreläsning 9, Zoom....mp4")

 • Efter föreläsningen spelade jag in lösningen av resten av föreläsningens räkneexempel om kausalitet och stabilitet:
  SE DEN HÄR!
10 4
App. B
Fourierserieanalys av periodiska signaler.

OBS – se följande videor innan föreläsningen
 ^^ KLICKA!

(Det är videorna för föreläsning 10 som ska ses)

11
4
App. B
forts. Fourierserieanalys. 
  • Utsignal från LTI-system med periodisk insignal.
  • Kretsberäkningar för allmänt periodiska källor.
OBS – se följande videor innan föreläsningen
 ^^ KLICKA!

(Det är videorna för föreläsning 11 som ska ses)


#  #  #  #  #  #  #    PERIODVILA #  #  #  #  #  #  #

  Föreläsningarna i läsperiod VT2 finns på
EN ANNAN WEBBSIDA  (länk kommer senare)
Last updated: 2021-03-05