Hide menu

Datorsalar

Studentkonto (gäller nya LiU-studenter):

För att kunna logga in på och använda någon av datorerna i ISY:s datorsalar, så behöver du vara registrerad på en ISY-kurs eller en MAI-kurs. Du behöver först skaffa ett LiU-ID och LiU-kort på Centrala Studerandeexpeditionen i hus Zenit – vilket de flesta studenter gjorde redan i åk 1.

Starta Matlab på PC med Windows eller Linux i ISY:s datorsalar:

När du loggat in och startat Matlab, skriver du initcourse TSDT18 i kommandofönstret. Då sätts bl.a. alla nödvändiga sökvägar i Matlab, så att olika kursspecifika Matlab-funktioner kan nås. Observera att du initierar Matlab på detta sätt varje gång du loggar in och startar Matlab på en ISY-dator, oavsett om det är Windows ( i Southfork) eller Linux (i Egypten, Asgård och Olympen) som körs!

Datorsalar:

ISY:s datorsalar är utrustade med vanliga PC-datorer. I en del salar används Windows som operativsystem, medan andra använder Linux. Alla har dock Matlab installerat, så Matlab-uppgifterna kan lösas oavsett operativsystem. Datorsalarna på ISY är Olympen, Egypten och Asgård (ingång B 25, plan 3, korridor B–D) samt Southfork och Freja (ingång B 25–27, plan 3, korridor C–D).

Vid behov får du, utöver dina bokade tider, använda dessa datorsalar när respektive datorsal inte är bokade för annan verksamhet – kolla i TimeEdit när lokalerna är schemalagda!
 

ISY:s datorsalar


Last updated: 2018-11-01