Hide menu

Lektioner

På grund av coronapandemin, så kommer lektionerna att ges på distans, i följande Zoom-rum:
https://liu-se.zoom.us/j/68033491459

 • Vid varje lektion ansluter alla studenter till Zoom-rummet. Flera lektionsassistenter närvarar och de turas om med att ge en översiktlig introduktion till lektionen. Därefter kan du få hjälp av någon av lektionsassistenterna – se förfarande nedan:

 • När en student önskar hjälp av en lektionsassistenten, så meddelar man assistenterna detta i följande "issue"-lista i GitLab:
  gitlab.liu.se/cvl/sigsys/-/issues
  1. Skapa ett nytt ärende/ "issue" genom att klicka på den gröna "New issue"-knappen uppe till höger på sidan.
  2. Som beskrivning på din förfrågan skriver du:
   • Title = Ditt namn och en kort beskrivning (en mening) vad du vill ha hjälp med, t.ex. "Johan – har en fråga om fourierserieberäkningen i uppgift 6.1-3".
   • Description = Länken till ditt Zoom-rum (t.ex. ditt personliga rum) där en assistent kan träffa dig.
  3. Klicka på den gröna "Submit issue"-knappen för att placera din förfrågan i hjälpkön.
 • gitlab.liu.se/cvl/sigsys/-/boards (länken finns även på webbsidans vänsterkolumn, under Issues/Boards) kan du se var du befinner dig i hjälpkön.
  • Invänta din tur – då kommer en assistent att ansluta till ditt Zoom-rum och hjälper dig där. När du fått hjälp, så tar assistenten bort dig från kön och din förfrågan hamnar i "Closed"-kolumnen.
  • När en assistent hjälper en student, så flyttar assistenten den studentens hjälpförfrågan till "sin" kolumn. Då framgår det för alla när assistenterna är upptagna med att hjälpa andra.

 • När du inte behöver hjälp av en assistent, så var gärna kvar i lektionens Zoom-rum, med mutad mikrofon. Det kan hända att någon av assistenterna påkallar allas uppmärksamhet under lektionens gång, till exempel för att gå igenom något som kanske flera studenter har frågor på.

________________________________

Notera följande:

 • Lämpligt arbetssätt är att lösa uppgifter i förväg hemma, för att sedan ta upp eventuella frågeställningar med läraren under lektionstid.
 • Det är inte tänkt att du ska hinna med att lösa alla uppgifter för en viss lektion under den aktuella lektionstiden på 2 timmar. Du rekommenderas dock att ha löst alla uppgifter innan tentan.
 • Uppgiftsnumren relateras direkt till bokens kapitel, så att exempelvis uppgift 2.4-x berör moment som tas upp i bokens kapitel 2.4. Om det är relativt många uppgifter från ett visst delkapitel, så bör det tolkas som att den typen av uppgifter är rätt så centrala!
 • Om det inte finns några uppgifter att räkna på ett visst delkapitel, som t.ex. 2.7, så kan det tolkas som att det inte är så stort fokus på motsvarande räkneuppgifter/moment – alternativt att motsvarande räkneuppgifter löses på enklare sätt senare i kursen, t.ex. i transformdomänen i stället för tidsdomänen.
 • En del uppgifter har ett flertal deluppgifter av samma typ. Lös då 1–3 deluppgifter under lektionen och övriga hemma!
 • Om en lektion innehåller uppgifter från två olika kapitel/kategorier, så lös uppgifter från ena kategorin den ena timmen och uppgifter från den andra kategorin den andra timmen.
   
 • Här hittar du lösningsförslag till uppgifterna i kolumnen "lämpliga lektionsuppgifter" nedan!
  • Notera att examinatorn har gjort egna lösningar till ett antal av de inledande problemen i kapitel 4, 5, 6, 7 och 9 – se lektionssidan för TSDT84 !
 • Förmåga att beräkna grundläggande transformuppgifter antas som förkunskaper, dvs. uppgiftsnummer 4.1-x & 4.2-x, 5.1-x & 5.2-x, 6.1-x, 7.1-x & 7.2-x
Lektion
Relaterade föreläsningar
Lämpliga lektionsuppgifter Fler bra uppgifter
(för den som önskar öva mer)
1 Fö 1
 • Signaloperationer: 1.2-2
 • Signalmodeller: 1.4-2(b), 1.4-3(b,d), 1.4-4(a,b,f)
 • Systemegenskaper:
  1.7-1(a-c), 1.7-2(a-c), 1.7-7(a,b), 1.7-11
 • Fri svängning (zero-input response): 2.2-1
   
 • SVAR
 • 1.3-5(a,b),
 • 1.4-4(c,e,g),
 • 1.7-1(d-h), 1.7-7(c,d), 1.7-9
 • 2.4-7(a,b), 2.4-28
2 Fö 2 – 3
 • Faltning (zero-state response):
  2.4-11(a-c), 2.4-12, 2.4-16, 2.4-17
 • Stabilitet: 2.6-5(b), 2.6-3(c), 2.6-7
 • Repetitionsuppgifter - fourierserier (du förväntas ha kunskap och god förmåga att lösa dem - lös gärna uppgifterna som övning):
  • Periodicitet: 6.1-7(b,d,e,g)
  • Fourierserier: 6.3-1(a-c), 6.3-5(a,b,d), 6.3-7(a-c), 6.3-8
  • Forts. fourierserier: 6.4-2(a,b), 6.4-3(a)
 • SVAR
 • 6.3-9
3 Fö 4 – 5
 • LTI-system med periodisk insignal:
  6.4-1 Dock: Använd H(w)=jw/(3-w2+j2w ) i stället för H(s).
  6.4-2(c), 6.4-3(b)
 • Utsignalsberäkning med fouriertransformen:
  7.4-1 Dock: Använd H(w)=1/(jw+1), inte H(s).
  7.4-2, 7.4-3
 • Signalbandbredd: 7.6-6
   
 • SVAR
 • 7.6-2
4 Fö 5 – 6
 • Amplitudmodulering: 7.3-6, 7.3-7(a)
 • Forts. amplitudmodulering:
  7.7-1(a,b), fall i) & ii), 7.7-4
  (Anm: de olika filtren i uppg. 7.7-x är ideala och amplitudnormerade)
 • Sampling: 8.1-1, 8.1-2(a,c), 8.1-6, 8.1-7
   
 • SVAR
 • 7.3-7(b),
 • 7.7-2(a-c) (Tillägg, uppg. (b): Rita även amplitudspektrum för m(t)cos(wct) och m(t)cos2(wct) )
 • 7.7-3 (Tillägg: Rita amplitudspektrum för m(t)x(t) och filtrets amplitudkaraktäristik samt utsignalens amplitudspektrum, för det m(t) som anges i uppgift 7.7-2.)
 • 8.1-2(b,d), 8.1-5, 8.1-9
5 Fö 7
 • Sampling & Rekonstruktion:
  8.2-1, 8.2-3(a-c), 8.2-6, 8.2-8
 • DFT - Diskreta fouriertransformen:
  8.5-1, 8.5-2
  (Kommentar till 8.5-1 & 8.5-2: Med "frequency resolution at least x Hz" menas att f0 är högst x Hz.)
  8.5-3(a), 8.5-4(a)
  (Kommentar, 8.5-3&4(a): Beräkna bara enligt med första bandbreddsdef. 1%. Sätt upp uttrycket för Xr men beräkna inte själva summan.)
   
 • SVAR
 • 8.5-3(b), 8.5-4(b)
  (Kommentar, 8.5-3&4(a): Beräkna bara enligt med andra bandbreddsdef. 99%. Sätt upp uttrycket för Xr men beräkna inte själva summan.)
6 Fö 8 – 9
 • Diff.ekv.lösning med laplacetransformen:
  4.3-2(a,b) (se och jämför lösningen med motsvarande lösning till 4.3-1)
 • Diff.ekv.beskrivning och systemfunktionen:
  4.3-5(b,c), 4.3-6(a,b)
 • Utsignalsberäkning med (enkelsidiga) laplacetransformen:
  4.3-7(a), 4.3-8(a)
 • Stabilitet och systemfunktionen: 4.3-12
  (OBS: Systemen är kausala. Ange stabilitetsegenskaper i enlighet med def. på föreläsning 10, powerpointbild 8-10)
 • Utsignalsberäkning med laplacetransformen, elektriskt nät:
  4.4-1, 4.5-1, 4.5-3 Dock: Byt i 4.5-3(b) ut det inre systemets systemfunktion mot K/(s2+2s) och undersök det totala systemets (externa) stabilitet för K =1, K =-3, K =2 och K =0.
   
 • SVAR
 • 4.3-9(a),
 • 4.4-3 med extra-frågor:
  c) Bestäm systemets stabilitetsegenskap.
  d) Låt w0=4 rad/s, L =1 H och låt spänningskällan ha en inre resistans Rs=1 Ohm.
  Beräkna det nya systemets systemfunktion H(s) samt bestäm dess stabilitetsegenskap.
 • 4.4-11, 4.5-2
7 Fö 9 – 10
 • Återkoppling och laplacetransformen:
  4.7-1 (Fel i fig. P4.7-1c: I återkopplingen står det "0.9". Det skall vara "-0.9", som i uppgiftstexten.)
 • Beräkning av stationär utsignal:
  4.8-1(a), 4.8-2(a,b), 4.8-4 (använd pol- och nollställevektorer vid beräkning av |H(j0.5)| & arg H(j0.5) i b)-uppgiften)
 • Pol-nollställediagram för H(s), pol-nollställevektorer: 4.10-1, 4.10-2(a),
  4.10-3 (Tillägg: Låt nivåkonst. K =1.
  För vilket värde på a erhålls |H(j10)|=1?
  Rita pol-nollställediagrammet för H(s) och skissera |H(jw)| för det fallet.)
 • Utsignalsberäkning med (dubbelsidiga) laplacetransformen: 4.11-5(a,b,d)
   
 • SVAR
 • 4.8-1(b,c), 4.8-2(c,d),
 • 4.10-2(b), 4.10-4, 4.10-7, 4.10-12
 • 4.11-5(c,e,f)
8 Fö 10 – 11
 • Signaloperationer: 3.2-3(c,d,f),
 • Signalmodeller: 3.3-4(a,d),
 • Differensekvation, Systemegenskaper:
  3.4-3, 3.4-7, 3.4-8, 3.4-13(a,b,d,e)
  (För tydligare svar på 3.4-13(a), se svarsdokumentet nedan i st. för lösningsdokumentet)
 • Faltning (zero-state response):
  3.8-11(a), 3.8-12, 3.10-5, 3.8-1, 3.8-10 (med h[n]=(-2)nu[n]), 3.8-28
 • Stabilitet & faltning: 3.10-3 (Modifierad fråga: Bestäm de två delsystemens och det totala systemets respektive (externa) stabilitetsegenskap.)
   
 • SVAR
 • 3.2-3(a,b,e), 3.3-4(b,c), 3.4-10, 3.4-11
 • 3.8-11(b,c), 3.8-6
9 Fö 12
 • Differensekv.lösning med z-transformen:
  5.3-3
 • Utsignalsberäkning med (enkelsidiga) z-transformen: 5.3-9, 5.3-18
 • Stabilitet: 5.3-11 (Ange om respektive system är stabilt, marginellt stabilt eller instabilt)
 • h[n] från H[z]: 5.3-23(a,c)
 • Signalfödesschema/differensekvation till H[z] till frekvensfunktion:
  5.5-1(a,b), 5.5-4(a), 5.5-5, 5.6-4 (Gör för hand det som Matlab gör i 5.M-1)
 • Beräkning av stationär utsignal: 5.6-3
 • Beräkning med (dubbelsidiga) z-transformen:
  5.9-4, 5.9-14
   
 • SVAR
 • 5.3-20, 5.3-23(b), 5.3-25
 • 5.5-1(c), 5.5-3, 5.5-4(b)
 • 5.6-1, 5.6-2
 • 5.9-13(b), 5.9-15 (OBS - i problemtexten fattas ett "u":
  "e-2n[-(n+1)]" skall vara "e-2nu[-(n+1)]" )
10 Fö 13 Uppgifterna 9.2-x är inledande fouriertransformuppgifter från TSDT84 (lektion 5), som är lämpliga övningar inför lösandet av de linjära system-relaterade uppgifterna 9.4-x nedan!

 • Fouriertransformövningar:
  • 9.2-3(a-d), 9.2-4(inte (d)), 9.2-10(a,b), 9.2-11, 9.2-14
  • 9.3-1(b-e), 9.3-4(a)
 • Linjära system-uppgifter:
  • Utsignalsberäkning med fouriertransformen: 9.4-1, 9.4-2, 9.4-4(a), 9.4-5
  • Frekvensfunktionen: 9.4-6(a,b), 9.4-7
    
 • SVAR
Inledande transformuppgifter (från TSDT84):
 • 9.2-3(e,f), 9.2-5, 9.2-6, 9.2-9(a), 9.2-10(c,d), 9.3-1(a,f-h), 9.3-4(b)
Linjära system-uppgifter:
 • 9.4-3, 9.4-6(c)

Du kommer inte att hinna lösa alla de räkneuppgifter som står angivna vid respektive lektionspass. De uppgifter som ej löses under lektionstid är lämpliga för enskild övning, tillsammans med de uppgifter som står i kolumnen "Fler bra uppgifter" ovan.


Last updated: 2020-11-09