Hide menu

Föreläsningar

Nedanstående föreläsningsplanering gäller med reservation för löpande ändringar.
Föreläsningarna kommer i huvudsak att följa bokens upplägg och ordning, kompletterat med eget material - speciellt om differentialekvationer, linjära modeller av fysikaliska system, systemegenskaper, elektriska kretsar och frekvensselektiva filter.

De powerpointbilder och annat som visas under föreläsningarna finns på webbsidan " Föreläsningsmaterial " och kan även köpas i utskrivet format i Bokakademin.
Tag med det till varje föreläsning!

Kapitel i kursboken

Huvudmoment – preliminär planering

1 Kap. 1.1–1.4
Inledande om Signaler och Linjära System. Periodiska signaler. Eulers formel, komplex amplitud, spektrum
2 Kap. 1.6–1.8 och sid. 85-86 i kap. 3 Signalmanipulationer (skiftning, spegling, skalning m.m.), enhetssteget, tidsdiskreta signaler (sampling)
3 Kap. 2.1–2.4 Konstruera och modellera signaler m.h.a. basfunktioner. Summa av cosinusar.
4 Kap. 2.4–2.7 Fourierserieutveckling av periodiska signaler. Frekvensspektrum
5 Kap. 2.4–2.7 Mer om fourierserier och spektrum. ( Eventuellt inledning av nästa moment - Systemegenskaper - se Fö 6 )
6 Lasses kompletterande material om Systemegenskaper, sid. 1–7

Sid. 2–3 (linjäritet och tidsinvarians)
Kap. 4–4.1, (mekaniska system)
Kap. 4.4.3 (stabilitet)
Sid. 300 (kausalitet).

Systemegenskaper – linjäritet, tidsinvarians, kausalitet och stabilitet. Linjärisering av icke-linjärt system
7 Kap. 4–4.1
Kap. 4.3 & 1:a stycket under kap. 4.4 (sid. 131–132)
Kap. 5.1–5.4

Lasses kompletterande material om Elektriska kretsar, sid. 8–11

Differentialekvationsbeskrivning av LTI-system. Exempel – mekaniska svängningssystem

Linjära elektriska system – spänningskällor, strömkällor, ström-spänningsamband för resistans, kapacitans och induktans, Kirchhoffs strömlag och spänningslag

8 Kap. 5.5–5.8
Kap. 7.4–7.5
Lasses kompletterande material om Elektriska kretsar, sid. 12–16
Elektriska kretsar – Seriekoppling och parallellkoppling, spänningsdelning, strömdelning, superposition

Ström- och spänningsberäkningar vid sinusformade ström- och spänningskällor: j ω-metoden, impedanser, komplexschema.

Inledande om frekvensfunktionen H (ω). Amplitudkaraktäristik och faskaraktäristik

9–10 Kap. 6–6.3
Kap. 7–7.3 (t.o.m. sid. 223)
Kap. 7.5
Kap. 8–8.1
Kap. 9–9.5 (översiktligt)

Kap. 10–10.1, 10.3–10.6 (Kap 10 utgör en översiktlig sammanfattning av boken)

Mer om j ω-metoden (se fö. 8) och frekvensfunktion för elektriska filter

Samband mellan differentialekvationsbeskrivning och frekvensfunktionsbeskrivning av LTI-system

Transientsvar och stabilitet.

Frekvensselektiva filter – stationära utsignaler för sinusformade och allmänt periodiska insignaler

I slutet av sista veckan, innan tentamensperioden, finns även ett storseminarium schemalagt. Detta är ett tillfälle att ställa frågor till föreläsaren om kursens innehåll.


Last updated: 2014-09-08