Hide menu

Föreläsningar

Sbb : Kompendium i Signal- och bildbehandling, se kursinfo
Svärdström : Utdrag ur Svärdströms bok, se kursinfo

Före-
läsning
Innehåll
Litteratur
"Slides"
(uppdaterade)
1
Information. Introduktion.
Signaler och system.
"bara slides"
Sbb:1.1,1.4
Föreläsning1, 1 per sida
Föreläsning1, 4 per sida
(29/8 2020) Ok 2021!
2 Fourierserier. Sbb:1.2,1.5
Föreläsning2, 1 per sida
Föreläsning2, 4 per sida
(7/9 2020) Ok 2021!
3
Faltning. Fouriertransform. Sbb:1.3,1.6
Föreläsning3, 1 per sida
Föreläsning3, 4 per sida
(14/9 2020) Ok 2021!
4
Fouriertransform, forts. Korrelation Sbb:1.3,1.6, "bara slides"
Föreläsning4, 1 per sida
Föreläsning4, 4 per sida
(15/9 2020) Ok 2021!
5
Sampling. Rekonstruktion.
Fönstring.
Sbb: 1.6,1.7,1.8, "bara slides"
Föreläsning5
(28/9 2020) Ok 2020!
6
TDFT. DFT. FFT.
Diskret faltning.
Sbb:1.9,1.10,
1.11,1.12, "bara slides"
Föreläsning6
(1/10 2020) Ok 2020!
7
2D signalbehandling (Bildbehandling).
Videor på signalbehandling, se nedan.
Sbb: 2, 3.1,3.2,3.3,3.4,3.5,
3.6,3.7,3.8, "bara slides"
Föreläsning7
(3/11 2020) Ok 2020!
8
2D Faltningskärnor: LP,
HP och deriverande.
Sbb: 3.7,3.8,3.9,3.10
Föreläsning8
(4/11 2020) Ok 2020!
9
Omsampling av bilder. Sbb: 4
Föreläsning9
(9/11 2020) Ok 2020!
10
Histogram och tröskelsättning.
Binär bildbehandling.
Sbb: 2.2, 5 (början), 6
Föreläsning10
(19/11 2020) Ok 2020!
11
Mer Bildbehandling.
Presentation av miniprojekt.
Sbb: 5.2, 6.2, 6.5, 7
Föreläsning11
(25/11 2020) Ok 2020!
12
z-transform.
(Kursivt: Laplace-transform.)
Svärdström: Kap 5.4-5.6.1,
"bara slides"
Föreläsning12
(3/12 2020) Ok 2020!
KompletteringFö12
(14/10 2013)
13
Tidsdiskreta system.
Kausalitet. Stabilitet.
"bara slides"
Föreläsning13
(22/12 2020) Ok 2020!

Inspirerande videor

Introduction to Signal Processing, Barry Van Veen
https://www.youtube.com/watch?v=YmSvQe2FDKs

"Approaches to Quantitative Histomorphometry" Visiopharm
https://www.youtube.com/watch?v=MA_qpFjy81I
Tidsintervall 0 - 2.09 och 6.44 - 12.00

"Sectra Digital Pathology" Elin Kindberg
https://www.youtube.com/watch?v=1aWW1Nqk2mY


Last updated: 2021-09-16