Hide menu

Laborationer

Alla labbar och labfiler ska gå att ladda ner härifrån.

Hjälp och examination av labbarna kommer ske via gitlab: Gitlab hjälplista för TSBB14
Info om hur det går till finns här: AnvändaHjälplistan
Notera att man måste uppdatera (hämta igen) gitlab hjälplista för att se nya ändringar!

Datorer

Det finns 1 sal bokad för varje labb, se schemat i timeedit.
Du kan gå dit personligen eller så kan du logga in på distans, se: Ansluta till Universitetets datorsalar
Mer specifikt, här är de tillgängliga datorerna: Datorer
(Vi använder normalt sett Olympen, Asgård, Egypten och Southfork i denna kursen.)

För att starta Matlab, skriv detta i ett terminalfönster:
module add prog/matlab
matlab&

Du kan också använda din egen dator hemma!

Laboration 0: Matlab 1D

Denna lab är till för att säkerställa att ni kan det viktigaste om Matlab. Vi kommer ju att använda Matlab i alla laborationer hädanefter.
Det är också viktigt att ni lär er använda Gitlabs hjälplista för att komma i kontakt med labassistenterna redan på denna laboration!

Labhäfte: LabMatlab1D (uppdaterad 29 augusti 2021)
Läsmaterial: ReadMatlab

Laboration 1

Kontinuerlig 1D signalbehandling.
Lab1 (Sista sidan uppdaterad 21 september 2020.)
Ladda ner Kretslab: KretslabSbb

Laboration 2

Sampling och rekonstruktion. DFT.
Lab2 (uppdaterad 2021)
Matlab-script: SampleCosine.m
Simulerad fladdermus-signal: bat.mat

Laboration 3

2D signalbehandling på bilder. Filtrering: Lab3 (uppdaterad 13/11 2019)
Bilder till Lab3: Lab3Bilder

Laboration 4

Histogram. Operations on binary images. Distance maps: Lab4 (uppdaterad 24/11 2018)
Bilder och filer till Lab4: Lab4filer

Miniprojekt

Här finns en presentation över valbara miniprojekt 2020: Miniprojekt2020_pdf


Last updated: 2021-09-16