Hide menu

Föreläsningar

Före-
läsning
Innehåll
Litteratur
"Slides"
(uppdaterade)
Lärare
1
Information och Introduktion.
Repetition av 1D Fouriertransform, tolkning, teorem, egenskaper, linjärt system.
Komp: Kap 1, 2. Föreläsning1
(uppdaterad 29/8 2020)
Maria
2 1D signalbehandling: sampling, rekonstruktion, fönstring, (TDFT), DFT, FFT, 1D diskret faltning
Komp: Kap 2. Föreläsning2
(uppdaterad 29/8 2020)
Maria
3
2D signalbehandling: den digitala bilden, färgtabeller, 2D fouriertransform, 2D DFT, 2D sampling, 2D diskret faltning, 2D lågpassfiltrerande faltningskärnor. Komp: Kap 3. Föreläsning3
(uppdaterad 1/9 2020)
Maria
4
2D signalbehandling: cirkulär versus linjär faltning,
deriverande och högpassfiltrerande faltningskärnor.
Komp: Kap 3. Föreläsning4
(uppdaterad 6/9 2020)
Maria
5
Omsamling: rotation, upp- och nedsampling, interpolation. Komp: Kap 4. Föreläsning5
(uppdaterad 9/9 2020)
Maria
6
CT, no1 : Basic X-ray physics and radiography.
Reconstruction: the projection theorem,
the direct Fourier method, filtered backprojection,
fanbeam, rebinning.
M. Magnusson: PhD thesis,
Ch.2, 4.2
O. Grandell: Master thesis,
Ch. 2.1-2.6.
Föreläsning6
(slightly uppdaterad 17/9 2020)
Maria
7
CT, no2: beam hardening, scatter, dual energy, 3D tomography, iterative reconstruction
O. Grandell: Master thesis, Ch. 2.2.3-2.11, appendix.
(täcker delvis)
Föreläsning7
(Uppdaterad 22/9 2020)
Maria
8
Mätvärden på medicinska bilder. Prince&Links: Kap. 3.
(täcker delvis)
Föreläsning8 Både pdf och video finns i Lisam.
(uppdaterad 1/10 2020)
Maria
9
MRI, grunder
Course Compendium TBMI02: Kap 2 TBMI02_Kap2 Föreläsning9 Både pdf och video finns i Lisam.
(uppdaterad 20/9 2020)
Anders
10
mer om MRI
mer avancerat material, t ex fMRI och diffusion
Slides och Course Compendium TBMI02: Kap 3 (kan läsas översiktligt) TBMI02_Kap3 Föreläsning10 Både pdf och video finns i Lisam.
(uppdaterad 29/9 2020)
Anders
11
Ultraljud
endast slides
Föreläsning11 Både pdf och video finns i Lisam.
(uppdaterad 6/10 2020)
Maria
12
Gammakameran.
Introduktion till SPECT-laborationen.
Prince&Links: Kap. 4.4, 7.8.
Artikel av P. Norberg m fl. (kan läsas översiktligt)
Föreläsning12 Både pdf och video finns i Lisam.
(uppdaterad 10/10 2020)
Maria
13
SPECT. PET . Iterativ rekonstruktion.
Prince&Links: Kap. 9.
M. Magnusson: PhD thesis, Ch. 1.3-1.4.
H. Turbell: PhD thesis, Ch.5.
Föreläsning13 Både pdf och video finns i Lisam.
(uppdaterad 19/10 2020)
Maria

Last updated: 2022-08-26