Hide menu

Laborationer och studiebesök

Nästan alla labbar och labfiler ska gå att ladda ner härifrån. För någon fil finns det hänvisning till Lisam.

Datorer

Det finns 1 sal bokad för varje labb, se schemat i timeedit.

För att starta Matlab, skriv detta i ett terminalfönster:
module add prog/matlab
matlab&

Laboration 1

Den digitala bilden: visa bilder, pixlar, kontrast. Användning av olika färgtabeller. 2-D fouriertransform på bilder. Faltning. Lågpass-, högpass- och derivata-filter.

Laboration1 (Två tillfällen 2h+4h)

Lab bilder

(Uppdaterad 2/9 2020)

Laboration 2

Omsampling och interpolation. Effekter av omsampling i spatial- och fourierdomän, t.ex. vikningsdistorsion. Extrauppgift: Nedsampling.

Laboration2

Lab filer

(Lite uppdaterad 14/9 2022)

Laboration 3

CT-rekonstruktion.

Laboration3

Lab filer

(Uppdaterad 25/9 2021)

Laboration 4

Mätning på brus. Några enkla bildanalysmetoder. Förberedelse för Lab 7.

Laboration4

Lab bild

(Uppdaterad 23/9 2022)

Laboration 5

Grundläggande MRI.

Laboration5 med tips och numrering av frågor

Laboration5 original

Lab filer

(Uppdaterad 29/9 2016)

Laboration 6

Ultraljudsbilder. Demodulering och lågpass-filtrering, interpolation till korrekt geometri.

Denna lab är uppdelad på två 2-timmarstillfällen. Detta på grund av schematekninska skäl.

Laboration6

rfdata

quadraturefilters

(Uppdaterad 2/10 2021)

Laboration 7

Mätningar på SPECT/CT-volymer. Exempel på friska och patienter med sjukdomen KOL.

Laboration7 (Labben tar normal sett 4-5h.)

Programmet SPECTprog.m finns även i Lisam.

(Uppdaterad 24/8 2022)

Data för person PersonP4 finns i Lisam.

Artikeln: LungSPECTNorberg.pdf finns i Lisam.
(Kan läsas översiktligt.)

Studiebesök

Vi har tidigare ordnat ett studiebesök på CMIV, Campus US.
Där har vi fått se en datortomograf och en MR-kamera, samt lyssna på ett föredrag om
hur medicinska bilder används idag på universitetssjukhuset i Linköping.
De senaste COVID-åren har studiebesöket varit virtuellt pga COVID-19.
Studiebesöket kommer att vara virtuellt även 2022.
Det virtuella studiebesöket är obligatoriskt och ingår i lab-kursen.
Vid sjukdom eller annat allvarligt förhinder, kontakta Maria,
så får vi arrangera ett extra virtuellt studiebesök via zoom.

Last updated: 2022-09-23