Hide menu

Lektioner

1) Lektion 1

Lektion om 1-D och 2-D signalbehandling: Lektion1 , Svar1

(Uppgift 5 uppdaterad 3/9 2020)

Notera: Uppgift 3 är svår (överkurs).

2) Lektion 2

Lektion om 1-D och 2-D signalbehandling: Lektion2 , Svar2

(uppdaterat 10/9 2019)

3) Lektion 3

Lektion om omsampling: Lektion3 , Svar3

(uppdaterat 12/9 2016)

Notera: Uppgift 2f, 2g är svåra (överkurs).

4) Lektion CT

Lektion om CT: Lektion CT , Svar CT

(uppdaterat 15/9 2014)

5) Extralektion

Komplettera det du inte hann tidigare lektioner!

6) Lektion MRI

Labforberedelse MRI: LabforberedelseMRI

Lektion om MRI: LektionMRI , SvarMRI

(uppdaterat 28/9 2020)

7) Lektion Ultraljud

Lektion om UL: LektionUL , SvarUL

(uppdaterat 6/10 2020)

8) Extralektion

Komplettera det du inte hann tidigare lektioner!


Last updated: 2022-10-22