Hide menu

Litteratur

Grundläggande litteratur

Kompletterande litteratur

Litteratur, överkurs

(refereras ibland i föreläsningarna)

  • Artikeln "Overview of Methods for Image Reconstruction From Projections in Emission Computed Tomography" av Robert Lewitt & Samuel Matej: Finns i Lisam
  • Artikeln "Evaluation of reconstruction techniques in regional cerebral blood flow SPECT using trade-off plots: A Monte Carlo study" av Anna Olsson m fl: Finns i Lisam

Fördjupningslitteratur (finns att låna/läsa på LIU:s bibliotek)

  • Jerry L. Prince, Jonathan M. Links: Medical Imaging Signals and System
null

Last updated: 2022-08-26