Göm meny

Datorsalar

LiU:s IT-avdelning (LiU-IT) hanterar alla gemensamma datorsalar på universitetet – bland annat datorsalarna på ISY.
Beroende på vilken datorsal du besöker, så använder datorerna där antingen Linux eller Windows. Alla datorsalar ska ha Matlab installerat, så du har stor frihet att lösa kursens laborationsuppgifter när och var du vill, så länge inte en viss datorsal är schemalagd för någon annan kurs.
Kolla gärna i TimeEdit när datorsalarna är lediga.

Redovisningstillfällena är vanligen schemalagda i olika datorsalar på ISY, mellan ingång B 25–27, plan 3, korridor C–D (SU24 (f.d. Freja), Asgård (Asgard), Olympen, och Egypten. Du hittar dem genom att söka i LiU:s karta.
Se även kartan nedan:


Senast uppdaterad: 2022-11-09