Göm meny

Lektioner

 • Lämpligt arbetssätt är att lösa uppgifter i förväg hemma, för att sedan ta upp eventuella frågeställningar med läraren under lektionstid. Det är inte tänkt att du ska hinna räkna alla uppgifter i kolumnen "Lämpliga uppgifter" under respektive lektion! Du rekommenderas dock att ha löst alla uppgifter innan tentan.

 • Lektionsuppgifterna kommer i huvudsak från kursboken. Under hösten 2021 översatte jag/Lasse alla lektionsuppgifter till svenska och i många fall omformulerade och/eller förtydligade både uppgifter och lösningar för hand. Dessa kommer att omformas till LaTeX och så småningom bli ett tryckt lektionshäfte, tillsammans med ett antal egna uppgifter.
  Innan dess är jag tacksam för din hjälp med att uppmärksamma mig på eventuella skrivfel i uppgifter och lösningar.
  • Kursbokens motsvarande lektionsuppgifter med lösningar t.o.m. 2020 finns här, om du är intresserad av att se dem och jämföra.

 • Lektionsuppgifterna och deras lösningar finns i kursrummet i Lisam, under Kursdokument > HT2 – Lektionsuppgifter.

Lektion
Relaterade föreläsningar
och kapitel i kursboken
Lämpliga lektionsuppgifter


1


Fö 1

Kap. 1 & 2
 • Signaloperationer:  1.1

 • Signalmodeller: 1.2, 1.3, 1.4

 • Systemegenskaper: 1.5, 1.6

 • Fri svängning (zero-input response): 1.7


2


Fö 2 – 3

Kap. 2 & 6
 • Faltning (zero-state response):  2.1, 2.2, 2.3

 • Kausalitet & stabilitet:  2.4

 • LTI-system med periodisk insignal:  2.5a)

3


Fö 4 – 5

Kap. 6 & 7
 • forts. LTI-system med periodisk insignal:  2.5b), 3.1, 3.2

 • Utsignalsberäkning med fouriertransformen:  3.3, 3.4, 3.5

 • Signalbandbredd: 3.6

4


Fö 5 – 6

Kap. 7 & 8
 • Amplitudmodulering:   4.1, 4.2, 4.3, 4.4

 • Sampling:  4.5, 4.6, 4.7, 4.8

5


Fö 7

Kap. 8
 • Sampling & Rekonstruktion: 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5

 • DFT - Diskreta fouriertransformen:  5.6, 5.7, 5.8

6


Fö 8 – 9

Kap. 4
 • Diff.ekv.lösning med laplacetransformen: 6.1

 • Diff.ekv.beskrivning och systemfunktionen:  6.2, 6.3

 • Utsignalsberäkning med (enkelsidiga) laplacetransformen:  6.4, 6.5

 • Stabilitet och systemfunktionen:  6.6

 • Utsignalsberäkning med laplacetransformen, elektriskt nät:  6.7, 6.8

7


Fö 9 – 10

Kap. 4
 • Återkoppling och laplacetransformen:  7.1, 7.2

 • Beräkning av stationär utsignal:  7.3, 7.4, 7.5

 • Pol-nollställediagram för H(s), pol-nollställevektorer:  7.6, 7.7, 7.8

 • Utsignalsberäkning med (dubbelsidiga) laplacetransformen:  7.9

8


Fö 10 – 11

Kap. 3
 • Signaloperationer:  8.1

 • Signalmodeller:  8.2

 • Differensekvation, Systemegenskaper:  8.3, 8.4, 8.5, 8.6

 • Faltning (zero-state response):  8.7, 8.8, 8.9, 8.12, 8.10, 8.11
  (Det blev många zero state-relaterade uppgifter här,
  men prioritera i första hand 8.7–8.9 och 8.12
  )

 • Stabilitet & faltning:  8.13

9


Fö 12

Kap. 5
 • Differensekv.lösning med z-transformen:  9.1

 • Utsignalsberäkning med (enkelsidiga) z-transformen:  9.2, 9.3

 • Stabilitet:  9.4

 • h[n] från H[z]:  9.5

 • Signalfödesschema/differensekvation till H[z]
  till frekvensfunktion samt stationära signaler
  :  9.6, 9.7, 9.8, 9.9

 • Beräkning med (dubbelsidiga) z-transformen:  9.10, 9.11

10


Fö 13

Kap. 9
 • Fouriertransformövningar, repetition: 10.1 – 10.7

 • Linjära system-uppgifter utsignalsberäkning
  och frekvensfunktionen
  :  10.8, 10.9, 10.10, 10.11

Du kommer inte att hinna lösa alla de räkneuppgifter som står angivna vid respektive lektionspass. De uppgifter som ej löses under lektionstid är lämpliga för enskild övning, tillsammans med de uppgifter som står i kolumnen "Fler bra uppgifter" ovan.


Senast uppdaterad: 2022-10-29