Göm meny

TSBB31 Medicinska Bilder

null

Kursen TSBB31 ges HT1.
Den ger 4 p / 6 hp .

Examinator: Maria Magnusson

Studierektor: Lasse Alfredsson


Denna sida gäller höstterminen 2021.

Notera för 2021:

Kursen kommer att hållas delvis i distansläge (föreläsningar, labbar).
Merparten av informationen finns här. Föreläsningsslidsen är här.
De inspelade föreläsningarna (video-föreläsningar) kommer att finnas i Lisam.
Zoomlänken för föreläsningarna finns i Lisam.
De flesta föreläsningarna kommer att ges i sin helhet live på zoom på den schemalagda tiden.
Två föreläsningar (om MRI) ska ni lyssna på i förväg. Det bokade tillfället är för frågestund,
som troligtvis blir mycket kortare än en hel föreläsning.
Lektionerna kommer att hållas i stora salar.
(Lektionerna var det som fungerade sämst att hålla på distans HT2020.)

Kursinformation

Kursinformation

Litteratur

Litteratur

Föreläsningar

Föreläsningar

Lektioner

Lektioner

Laborationer

Laborationer

Examination

Examination

Web-adress

https://www.cvl.isy.liu.se/education/undergraduate/tsbb31/


Senast uppdaterad: 2021-08-28