Göm meny

TSBB31 Medicinska Bilder

null

Kursen TSBB31 ges HT1.
Den ger 4 p / 6 hp .

Examinator: Maria Magnusson

Studierektor: Lasse Alfredsson


Denna sida gäller höstterminen 2020.

Notera för 2020:

Kursen kommer att hållas i distansläge. Merparten av informationen finns här.
Föreläsningsslidsen är här.
De inspelade föreläsningarna (video-föreläsningar) kommer att finnas i Lisam.
Zoomlänken för föreläsningarna finns i Lisam.
De flesta föreläsningarna kommer att ges i sin helhet live på zoom på den schemalagda tiden.
Om ni behöver lyssna på något i förväg kommer jag maila ut det i god tid.
De inspelade föreläsningarna (video-föreläsningar) kommer att läggas upp på Lisam efterhand.

Kursinformation

Kursinformation

Litteratur

Litteratur

Föreläsningar

Föreläsningar

Lektioner

Lektioner

Laborationer

Laborationer

Examination

Examination

Web-adress

http://www.cvl.isy.liu.se/education/undergraduate/tsbb31/


Senast uppdaterad: 2020-12-15