Hide menu

TSBB31 Medicinska Bilder

null

Kursen TSBB31 ges HT1.
Den ger 4 p / 6 hp .

Examinator: Maria Magnusson

Studierektor: Lasse Alfredsson

Denna sida gäller höstterminen 2022.

Notera för 2022:

Merparten av informationen finns här.
Föreläsningsbilderna är här.
Lite material finns i Lisam, t ex gamla inspelade föreläsningar från 2021.

Kursinformation

Kursinformation

Litteratur

Litteratur

Föreläsningar

Föreläsningar

Lektioner

Lektioner

Laborationer

Laborationer

Examination

Examination

Web-adress

https://www.cvl.isy.liu.se/education/undergraduate/tsbb31/


Last updated: 2022-08-26