Hide menu

Grundutbildningskurser (Undergraduate courses)

Note: The CVL undergraduate course pages have mostly been migrated to
the gitlab course page system.

Höstterminen (Autumn semester)

 • TSBB06 Multidimensional signal analysis (Multidimensionell signalanalys). Course language: English.
 • TSBB08 Digital Image Processing (Digital bildbehandling grundkurs).  Course language: English.
 • TSBB21 Computational Photography (Beräkningsfotografi).  Course language: English/Swedish. New course HT 2022.
 • TSBB11 Images and Graphics, project course CDIO (Bilder och grafik, projektkurs, CDIO). Course language: English.
 • TSBB14 Signal- och Bildbehandling (Signal and Image Processing). Course language: Swedish.
 • TSBB19 Machine Learning for Computer Vision (Maskininlärning för Datorseende). Course Language: English.
 • TSBB31 Medicinska Bilder (Medical Images). Course language: Swedish.
 • TSDT18 Signaler & System. Course language: Swedish.
 • TSDT84 Signaler & System med Transformer. Course language: Swedish.

I samarbete med andra avdelningar på ISY eller andra institutioner på LiU

 • TDDD39 Perspektiv på informationsteknologi
 • TFYY51 Ingenjörsprojekt

Vårterminen (Spring semester)

 • TSBB33 3D Computer Vision (3D-Datorseende). Course Language: English. New course VT 2023
 • TSBB34 Computer Vision for Video Analysis (Datorseende). Course Language: English. New course VT 2023
 • TSBB18 Inbyggda perceptionssystem (Embedded Perception Systems): Course language: Swedish
 • TSBB32 Linjära system (Linear systems): Course language: Swedish

I samarbete med andra avdelningar på ISY eller andra institutioner på LiU

Kurser som upphört och inte längre ges (Discontinued courses)

 • TSBB15 Computer Vision (Datorseende). Course Language: English. (Replaced by TSBB33 and TSBB34, starting 2023)
 • TSBB09 Image sensors (Bildsensorer).  Course language: English/Swedish. (Replaced by TSBB21, starting 2022).
 • TSBB17 Visual Object Recognition and Detection (Visuell Detektion och Igenkänning). (Replaced by TSBB19, starting 2021).
 • TSKS21 Signaler, Information och Bilder. (Replaced by TSKS24, starting 2021)
 • TSBB16 Grundläggande systemmodeller
 • TSKS06 Linjära System för Kommunikation (ersattes fr.o.m. 2020 av TSBB32)
 • TSKS08 Introduktionskurs i Matlab
 • TSKS09 Linjära system
 • TSDT08 Signaler & system, del 1

Profilen Datorseende och Signalanalys (DSA) på D- och Y-programmen


Last updated: 2023-09-06