Hide menu

Grundutbildningskurser (Undergraduate courses)

Höstterminen (Autumn semester)

 • TSBB06 Multidimensional signal analysis (Multidimensionell signalanalys). Course language: English.
 • TSBB08 Digital Image Processing (Digital bildbehandling grundkurs).  Course language: English.
 • TSBB09 Image sensors (Bildsensorer).  Course language: English/Swedish.
 • TSBB11 Images and Graphics, project course CDIO (Bilder och grafik, projektkurs, CDIO). Course language: English.
 • TSBB14 Signal- och Bildbehandling (Signal and Image Processing). Course language: Swedish.
 • TSBB19 Machine Learning for Computer Vision (Maskininlärning för Datorseende). Course Language: English. New course HT 2021.
 • TSBB31 Medicinska Bilder (Medical Images). Course language: Swedish.
 • TSDT18 Signaler & System. Course language: Swedish.
 • TSDT84 Signaler & System med Transformer. Course language: Swedish.

I samarbete med andra avdelningar på ISY eller andra institutioner på LiU

 • TDDD39 Perspektiv på informationsteknologi
 • TFYY51 Ingenjörsprojekt

Vårterminen (Spring semester)

 • TSBB15 Computer Vision (Datorseende). Course Language: English.
 • TSBB18 Inbyggda perceptionssystem (Embedded Perception Systems): Course language: Swedish
 • TSBB32 Linjära system (Linear systems): Course language: Swedish

I samarbete med andra avdelningar på ISY eller andra institutioner på LiU

 • TBMI26 Neuronnät och lärande system
 • TSKS21 Signaler, information och bilder

Kurser som upphört och inte längre ges (Discontinued courses)

 • TSBB17 Visual Object Recognition and Detection (Visuell Detektion och Igenkänning). (Replaced by TSBB19, starting HT 2021).
 • TSBB16 Grundläggande systemmodeller
 • TSKS06 Linjära System för Kommunikation (ersattes fr.o.m. 2020 av TSBB32)
 • TSKS08 Introduktionskurs i Matlab
 • TSKS09 Linjära system
 • TSDT08 Signaler & system, del 1

Profilen Signal- och Bildbehandling (SBB) på D- och Y-programmen


Last updated: 2021-05-24