Hide menu

TSKS09 Linjära System, 4hp

Kurser ersätt med ny kurs, TSBB16 Grundläggande systemmodeller, från och med hösten 2015. Mer information som berör studenter som tidigare läst TSKS09, men ännu inte blivit godkända finns här.

Den här kursen skall ge fundamentala kunskaper om metoder för analys av periodiska signaler och linjära system.


Last updated: 2015-08-25