Hide menu

FAQ - Svar på ofta ställda frågor

Det finns vissa frågor som ofta kommer upp. Som en service till kursdeltagarna samlas de här, tillsammans med deras svar. Om din fråga med svar inte finns med, kan du höra av dig till kursansvarig Lasse Alfredsson .

Denna webbsida fylls på när behov för detta uppstår!

Jag har inte möjlighet att komma på ett visst schemalagt laborationspass för min klass. Kan jag få gå på något annat lab-pass?

Ja, vid speciella skäl och i så fall i den mån det är möjligt. Gör enligt följande:
 1. Tag kontakt med examinatorn via e-post och ange rimliga skäl för att byta lab-tid. Skriv också i e-brevet att du tagit del av informationen du läser just nu!
  Eftersom syftet med e-brevet endast är att informera examinatorn, får du i allmänhet inget svar på e-brevet.
 2. Eftersom en del lab-grupper kan vara fulla och det inte finns några extra schemalagda lab-pass, måste du i första hand själv försöka byta lab-tid med en annan student.
  I andra hand
  måste du själv kontrollera om det finns någon plats ledig i ett motsvarande lab-tillfälle för en annan klass. Du bör/måste i så fall kolla upp detta i början av aktuellt lab-pass, genom att fråga lab-assistenten om det finns någon ledig plats. Om du får besked om att du får plats, men det kommer sena studenter som tillhör klassen, så har de förtur.
  Examinatorn har ingen information om klassernas storlek, så du bör i förväg ha kollat upp att klassen du önskar labba med inte har fler än 30-32 studenter (det finns 16 lab-platser och man labbar i grupper om 2 studenter).
 3. Om det efter kursens slut visar sig att du trots allt inte hade möjlighet att gå på någon av de schemalagda lab-tillfällena, så kan det finnas möjlighet att labba på ett extrainsatt lab-pass. Examinatorn kommer att informera om detta i slutet av kursen.

Jag har godkända elektroniklabbar i en annan läst kurs, men har nu bytt till TSKS09 Linjära System. Kan jag tillgodoräkna mig laborationsdelen i TSKS09?

Ja, den möjligheten finns. Prata först med examinatorn personligen om detta. Skicka sedan via e-post till examinatorn en pdf-fil med ett utdrag ur studentportalen , där det framgår att du har lab-momentet godkänt i den aktuella elektronikkursen (eller liknande kurs). Om examinatorn finner att labkursen (minst) motsvarar laborationen i TSKS09, så kommer du att få tillgodoräkna dig denna laboration.

Vid ytterligare frågor, hör av dig till examinatorn!

Jag går I/Ii och har tidigare påbörjat TSDT04 Linjära System och Matlab, men är ännu inte godkänd i den kursen. Ska jag läsa TSKS09 (och TSKS08) nu?

Nej, vi examinerar fortfarande i TSDT04. Så länge som det går tentor i TSDT04, så anmäler du dig till den tentan. När det inte längre går några TSDT04-tentor, så skall du istället anmäla dig till tentan i TSKS09, som motsvarar tentan i TSDT04. Var dock noga med att tydligt markera på tentaomslaget att du tenterar TSDT04! Annars kommer inte ditt tentaresultat att registreras på korrekt sätt i Ladok.
Om du har filterlabben i TSDT04 kvar, så kan du göra motsvarande lab i den här kursen (det är samma lab). Läs först informationen under den första frågan ovan - du måste följa samma procedur som studenter som vill byta lab-pass!

Vi är tre stycken studenter som känner varandra väldigt väl, kan inte vi få göra labben tillsammans?

Nej, laborationera görs i grupper om 2 studenter. Om det är ett udda antal studenter vid laborationstillfället så blir det en student som måste göra labben själv.

Jag har just varit på tentamen i kursen och undar när det kommer ett lösningsförslag

Normal publiceras ett lösningförslag på lämplig web-sida inom 5 arbetsdagar efter tentamenstillfället.

Jag har nyligen gjort labben i kursen och bivit godkänd, varför är det inte inrapporterat i Ladok?

Laborationsresultatet rapporteras in i samband med tentamensresultatet, alltså upp till 2 veckor efter tentamen i kursen.


Last updated: 2014-11-04