Hide menu

Profil i Datorseende och Signalanalys

Sorry, no English version yet, but you may want to try Google translate to English.

Profilen Datorseende och Signalanalys (DSA), (tidigare Signal- och bildbehandling) finns på D- och Y-programmen. Den vänder sig till dig som är intresserad av området visuella beräkningar. På denna sida har vi sammanställt information om profilen.

OBS! Informationen på denna sida gäller profilen i sin senaste form. För de som valt intriktning tidigare år så gäller fortfarande kursutbudet i den. För att hitta tidigare års beskrivning, gå in i Studieinfo, och välj ditt program och antagningsår, samt klicka i "Visa bara inriktningskurser".

Översikt av teknikområdet

DSA-profilerna ger fördjupning inom området visuella beräkningar från ett flertal olika synvinklar:

 • Bildalstrande sensorer
  Hur skapas en bild i en digital kamera och hur kommer bilden in i datorn?  Hur fungerar en kamera för infrarött ljus? Hur kan en datortomograf skapa en bild av ett tvärsnitt i kroppen? Vad är en avståndskamera?
 • Grafik och visualisering
  Hur kan en dator skapa en bild, t.ex. en som på ett realistiskt sätt visar ett rum, en utomhusmiljö, eller t.o.m. levande varelser? Hur kan komplexa fysikaliska fenomen åsådliggöras baserade på meteorologiska data eller mätningar på atomnivå? Hur konstrueras programvara för datorspel? Kunskaper inom dessa områden får du i kurserna
  • Datorgrafik
  • Teknik för avancerade datorspel
  • VR-teknik
  • Vetenskaplig visualisering
  • Informationsvisualisering
 • Bildkodning
  Hur kan en bild med en miljon bildpunkter lagras i en fil som bara är på 50 kbyte? Vad är jpeg-bilder egentligen för något, och hur fungerar mp3 när det gäller ljud? Detta och mer därtill får du lära dig i kurser som
  • Datakompression
  • Bild- och ljudkompression
 • Seende datorer
  Hur kan en dator lära sig att läsa bokstäver eller hitta objekt i en bild? Hur går det till att räkna antalet celler i en bild taget genom ett mikroskop, eller att mäta avståndet till ett föremål i en stereobild? Om detta låter intressant kan du läsa kurserna
  • Digital bildbehandling grundkurs
  • Datorseende
  • Medicinsk bildanalys
  • Neuronnät och lärande system
  • Visuell detektion och igenkänning

Profilschema HT-2023

Kurser markerade i grönt nedan är obligatoriska för D-DSA och Y-DSA.
Kurser i rött är obligatoriska på Y-DSA och valfria på D-DSA.
Kurser i blått är valfria profilkurser.

ÅK 4, HT
HT1 TSBB08
Digital bildbehandling, grk

(6hp)
TSDT14
Signalteori

(6hp)
TSBB06
Multidimensionell
signalanalys

(6hp)
HT2 TDDD56
Multicore- och GPU-
programmering
(6hp)
TSBB21 Beräkningsfotografi
(6hp)
ÅK 4, VT
VT1 TSBK07 Datorgrafik
(6hp)
TSBB34 Datorseende för Videoanalys
(6hp)
TSBK08
Datakompression

(6hp)
TBMI26
Neuronnät och
lärande system

(6hp)
TBMT02
Bildgenererande
teknik inom medicinen

(6hp)
TNM111
Informations-
visualisering
(6hp)
VT2 TSBB33 3D-Datorseende
(6hp)
TSBK38
Bild- och ljudkompression

(6hp)
TSRT14
Sensorfusion

(6hp)
ÅK 5, HT
HT1 TSBB11
Projektkurs, CDIO

(12hp)
TSBK03
Teknik för
avancerade datorspel

(6hp)
TNM067
Vetenskaplig
visualisering

(6hp)
TSBB19
Maskininlärning
för Datorseende
(6hp)
TSKS15
Detektion och
estimering av signaler
(6hp)
HT2 TSRT78
Digital signalbehandling
TBMI02
Medicinsk bildanalys

(6hp)
TNM086 VR-teknik
(6hp)
ÅK 5, VT
VT1 TQDT33/TQET33 Examensarbete (30hp)
VT2

Kurserna ligger i huvudsak på ISY, med undantag för

 • Multicore och GPU-programmering, IDA
 • Medicinsk bildanalys, IMT
 • Neuronnät och lärande system, IMT
 • Bildgenererande teknik inom medicinen, IMT
 • VR-teknik, ITN
 • Vetenskaplig visualisering, ITN
 • Informationsvisualisering, ITN

För D-programmet (D-DSA): Läs de obligatoriska kurserna under ÅK4, HT, samt ytterligare en profilkurs. Totalt 36hp profilkurser

För Y-programmet (Y-DSA): Läs de obligatoriska kurserna under ÅK4, HT, samt ytterligare en profilkurs och CDIO-projektkursen under ÅK5, HT. Totalt 48hp profilkurser

Kurser inom profilerna

Profilerna D-DSA (på D-programmet) och Y-DSA (på Y-programmet) är i stort sett identiska. Skillnaden att Y-DSA har en obligatorisk kurs i Signalteori i ÅK4, samt även en obligatorisk CDIO-projektkurs i årskurs 5. Detta innebär också att D-DSA har 36hp och Y-DSA har 48hp som minsta antalet poäng profilkurser.

DSA profilerna inleds med en termin där följande fem kurser ingår:

Dessa kurser ger en ger en bra grund inom området visuella beräkningar med en blandning av grundläggande teori och tillämpning. Efter den första terminen väljer du sedan valfria kurser bland följande

Även andra kurser kan räknas in som profilkurser, exempelvis kurser som läses av utbytesstudenter utanför LiU, om de kan anses ha en tydlig koppling till området. Profilen avslutas med en projektkurs enligt CDIO-modellen (obligatorisk för DSA-profilen i Y-programmet)

I projektkursen genomförs ett större projekt i en grupp om 5-6 studenter, ofta med en extern beställare, där teoretiska och praktiska färdigheter som erhållits i tidigare profilkursen kommer till användning.

Inom profilen kan du alltså antingen läsa ett mycket brett spektrum av kurser eller specialisera dig inom, t.ex.

 • Grafik, spel och visualisering
 • Bildkompression och bildanalys
 • Medicinska tillämpningar
 • Seende datorer, autonoma farkoster och robotar

Arbetsmarknad och tillämpningar

Kunskaper inom området visuella beräkningar efterfrågas av ett stort antal företag och organisationer. Bara i Linköping finns ett trettital tänkbara arbetsgivare. Tillämpningarna ligger inom vitt skilda områden som medicinsk teknik, automation, produktionsteknik, avsyning, autonoma fordon, kartering och 3D-rekonstruktion, säkerhet, bildsensorer, film och underhållning, spel och media, rymd- och satellitteknik, samt väg- och trafikteknik.

Ett annat sätt att motivera den specialisering som denna profil innebär är att konstatera att kameror blir allt mindre och billigare och därmed vanligare i vår vardag, de finns i våra mobiltelefoner, i våra datorer, i trafiken, och i ökad omfattning överallt där människor rör sig. Samtidigt blir kamerorna mer och mer avancerade och kan användas i allt fler tillämpningar för att mäta, avläsa eller detektera. Exempelvis kan det handla om att mäta volymen av ett organ i kroppen, avläsa en registreringsskylt på en bil eller detektera att en person går in genom en dörr. Samtidigt blir datorhårdvara allt mindre, billigare och snabbare varför mer och mer avancerade beräkningsproblem går att lösa i standardplattformar som PC eller mobiltelefoner. Denna profil är skräddarsydd för att arbeta med de beräkningsproblem som uppstår i detta möte mellan bilder och datorer.

Informations- och bildbehandling har en mycket stark ställning vid LiTH, både inom utbildning och forskning. En betydande del av verksamheten vid institutionen för systemteknik utgörs av utvecklingen av effektiva metoder för hantering av olika typer av visuell information, t.ex. bilder och video.