Hide menu

Ny kurs

Enligt beslut av utbildningsnämnden IL kommer kursen TSKS09 att ersättas med en ny kurs, TSBB16 Grundläggande systemmodeller, från och med hösten 2015. Kursen TSKS09 kommer att kunna tenteras enligt regler som finns här, under rubriken "Utgångna kurser".

Kursen TSBB16 kommer att innehålla tre laborationsmoment, varav ett är laborationen i TSKS09. Det betyder att det går att tillgodoräkna sig genomförd lab i TSKS09 som motsvarande laboration (en av tre) i TSBB16.


Last updated: 2015-05-18