Hide menu

TSDT18 Signaler & System

Denna kurswebbsida är inaktuell – den gällde kursomgången 2022!
Här är den nya kurswebbsidan för 2023!
TSDT18 Signaler & System ges i åk3, period HT2, och är obligatorisk för Y, Yi, Med, I(sys), Ii(sys) samt valfri för Mat. Kursen samläses med TSDT84 Signaler & System samt Transformer, som är obligatorisk för D.