Hide menu

TSDT18 Signaler & System

TSDT18 Signaler & System ges i åk3, period HT2, och är obligatorisk för Y, Yi, Med, I(sys), Ii(sys) samt valfri för Mat. Kursen samläses med TSDT84 Signaler & System samt Transformer, som är obligatorisk för D.

Viktig kursrelaterad information

När det, under kursens gång, finns viktig information från examinatorn till kursens studenter, så kommer denna i första hand att läggas upp i kommunikationsplattsormen TEAMS.
Alla studenter som är registrerade på TSDT18 och TSDT84 (som samläser denna kurs under HT2) är med i teamet Signaler och system 2022 – TSDT18 & 84:
  • Allmän information från examinatorn till er studenter under kursens gång läggs upp i kanalen Allmänt. I den kanalen kan även du som student ställa allmänna kursrelaterade frågor.

  • Utöver de schemalagda lektionerna, så kan du även få svar på lektionsrelaterade frågor i kanalen LEKTIONER. Examinatorn och ibland lektionsassistenterna besvarar dina frågor där, så att övriga studenter också får del av frågorna/svaren.

  • Du rekommenderas därför att justera de två kanalernas inställningar så att du får notiser från Teams när något inlägg publiceras i Allmänt-kanalen (Klicka på de tre prickarna till höger om kanalnamnet i vänsterkolumnen och välj "Kanalmeddelanden > All aktivitet").