Hide menu

TSBB32 Linjära System

Denna kurs ges för IT2 under VT1 och VT2 och gavs för första gången våren 2020. Den ersätter TSKS06, som gavs t.o.m. VT2019.
Kursen skall ge grundläggande kunskaper om tids- och frekvensanalys av tidskontinuerliga signaler och tidskontinuerliga linjära system. Kursen ger även förtrogenhet med de grundläggande matematiska verktyg som används. Dessutom ingår ett rapportskrivningsmoment, efter vilket studenten förväntas kunna utforma en längre teknisk projektrapport enligt principer för vetenskapliga texter.

Examinator och kursansvarig för linjära system-delen är Lasse Alfredsson. Kursansvarig för kommunikationsmomentet, med rapportskrivning (UPG1), är Mårten Wadenbäck.


Repetition av komplexa tal:

Anslagstavla

I första hand förmedlas viktig information under kursens gång via kursens e-postlista. I en del fall kan sådan information även återges här nedan:
  • 2021-01-15: Kursens första föreläsning är tisdagen den 19 januari kl. 8:15–10 och ges, precis som kursens övriga föreläsningar, på distans i följande Zoom-rum:
    liu-se.zoom.us/j/253514981
    OBS: På föreläsningen ges bland annat en inledande översikt av kursens innehåll och syfte samt en presentation av kursens projektuppgift, information om grupparbetet m.m. Det är därför mycket viktigt att du närvarar, så betrakta föreläsningen som obligatorisk!

Last updated: 2021-03-31