Hide menu

TSBB32 Linjära System

OBS – Kurswebbsidan är flyttad – KLICKA HÄR!
Nedanstående kurswebbsida gällde t.o.m. 2023Denna kurs ges för IT2 under VT1 och VT2 och gavs för första gången våren 2020.
Kursen skall ge grundläggande kunskaper om tids- och frekvensanalys av tidskontinuerliga signaler och tidskontinuerliga linjära system. Kursen ger även förtrogenhet med de grundläggande matematiska verktyg som används. Dessutom ingår ett rapportskrivningsmoment, efter vilket studenten förväntas kunna utforma en längre teknisk projektrapport enligt principer för vetenskapliga texter.

Examinator och kursansvarig för linjära system-delen är Lasse Alfredsson. Kursansvarig för kommunikationsmomentet, med rapportskrivning (UPG1), är Mårten Wadenbäck.

Repetition av komplexa tal:

Anslagstavla

I första hand förmedlas viktig information under kursens gång via Teams, eventuellt med kopia till kursens e-postlista. I en del fall kan sådan information även återges här nedan:
 • 2023-01-17:
  • Kurswebbsidan kommer att uppdateras fram till lördagen den 21 januari!
   Den gäller fortfarande kursuppgången 2022, även om det mesta även gäller årets kursomgång 2023.

  • Kursens första lektion är nu på torsdag, den 19 januari kl. 13:15–15.
   Denna lektion är mycket viktig inför kursens kommunikationsmoment, så betrakta lektionen som obligatorisk!

  • Kursens första föreläsning är på måndag, den 23 januari kl. 13:15–15.
   OBS: På föreläsningen ges bland annat en inledande översikt av kursens innehåll och syfte samt en presentation av kursens projektuppgift, information om grupparbetet m.m. Det är därför mycket viktigt att du närvarar, så betrakta även denna första föreläsning som obligatorisk!


Last updated: 2024-01-15