Hide menu

Tentor & lösningar

Datum Tenta Lösningsförslag
2021-08-18
Tenta
Svar & Lösningar
2021-06-02
Tenta
Svar & Lösningar
2020-10-22
Tenta
Svar & Lösningar
2020-08-19
Tenta
Svar & Lösningar
2020-06-03
Tenta
Svar & Lösningar

OBS – Läs texten i tentan om kompletteringsmöjlighet!
Tentamen – FLERVALSUPPGIFTER – TSBB32 Linjära system 2020-06-03

Last updated: 2021-08-23Last updated: 2021-08-23