Hide menu

TSDT08 Signaler & System, del 1

Kursen har som mål att ge grundläggande kunskaper och färdigheter i analys av tidskontinuerliga signaler samt i analys och syntes av tidskontinuerliga linjära system. Under kursarbetet sammanfogas många olika förkunskaper inom linjär algebra, komplex analys och transformteori och elektronik till en ny teoribildning som är fundamenal för fortsatt förståelse av signalbehandling, reglerteori, digital kommunikation och avancerad elektronik.

OBS: Kursen har upphört och har, tillsammans med TSDT15 ersatts av de två kurserna 
TSDT18 Signaler & System och TSKS10 Signaler, Information & Kommunikation.
Är du ännu inte godkänd på lab-momentet i TSDT08?
Kontakta då examinatorn Lasse Alfredsson och meddela detta. Vid tillfälle kommer du, tillsammans med
andra studenter i samma situation, att kunna få göra inlämningsuppgifter!
Är du ännu inte godkänd på tentan i TSDT08?
Vi examinerar fortfarande i kursen, åtminstone fram till slutet av 2013.
Anmäl dig till nästkommande tenta i TSDT08!


Last updated: 2014-03-18