Göm meny

Signal- och bildbehandlingsprofilerna

Kurser inom profilen

Översikt av teknikområdet

Profilerna SBB på D/IT- och Y-programmen vänder sig till dig som är intresserad av området visuella beräkningar.  I profilerna tas detta område upp från ett flertal olika synvinklar:

 • Bildalstrande sensorer Hur skapas en bild i en digital kamera och hur kommer bilden in i datorn?  Hur fungerar en kamera för infrarött ljus?  Hur kan en datortomograf skapa en bild av ett tvärsnitt i kroppen?  Vad är en avståndskamera?
  • Bildsensorer
 • Grafik och visualisering Hur kan en dator skapa en bild, t.ex. en som på ett realistiskt sätt visar ett rum, en utomhusmiljö, eller t.o.m. levande varelser? Hur kan komplexa fysikaliska fenomen åsådliggöras baserade på meteorologiska data eller mätningar på atomnivå? Hur konstrueras programvara för datorspel? Kunskaper inom dessa områden får du i kurserna
  • Datorgrafik
  • Teknik för avancerade datorspel
  • VR-teknik
  • Vetenskaplig visualisering
  • Informationsvisualisering
 • Bildkodning Hur kan en bild med en miljon bildpunkter lagras i en fil som bara är på 50 kbyte? Vad är jpeg-bilder egentligen för något, och hur fungerar mp3 när det gäller ljud? Detta och mer därtill får du lära dig i kurser som
  • Datakompression
  • Bild- och ljudkodning
 • Seende datorer Hur kan en dator lära sig att läsa bokstäver eller hitta objekt i en bild? Hur går det till att räkna antalet celler i en bild taget genom ett mikroskop, eller att mäta avståndet till ett föremål i en stereobild? Om detta låter intressant kan du läsa kurserna
  • Digital bildbehandling, grundkurs
  • Datorseende
  • Medicinsk bildanalys
 • Profilansvarig Klas Nordberg

Kurser

Profilen inleds med en termin där följande fem kurser ingår:

 • Digital bildbehandling, grundkurs (6hp) (obl.)
 • Signalteori (6hp) (obligatorisk på Y-SBB, men inte på D-SBB)
 • Multidimensionell (6hp) (obl.)
 • Digital signalbehandling (6hp) (obl.)
 • Bildsensorer (6hp) (obl.)

Dessa kurser ger en ger en bra grund inom bild-området med en blandning av grundläggande teori och tillämpning.  Efter den första terminen väljer du sedan valfria kurser bland följande

 • Datorseende (12hp)
 • Datakompression (6hp)
 • Bild- och ljudkodning (6hp)
 • Datorgrafik (6hp)
 • Teknik för avancerade datorspel (6hp)
 • Medicinsk bildanalys (6hp)
 • Neuronnät och lärande system (6hp)
 • VR-teknik (6hp, Campus Norrköping)
 • Vetenskaplig visualisering (6hp, Campus Norrköping)
 • Informationsvisualisering (6hp, Campus Norrköping)
 • Bildgenererande teknik inom medicinen (6hp)
 • Sensorfusion (6hp)
 • Visuell detektion och igenkänning (6hp)

Även andra kurser kan räknas in som profilkurser, exempelvis kurser som läses av utbytesstudenter utanför LiU, om de kan anses ha en tydlig koppling till området.  Profilen avslutas med en projektkurs enligt CDIO-modellen (obligatorisk för SBB-profilen i Y-programmet)

 • Bilder och grafik, projektkurs, CDIO (12hp)

I projektkursen genomförs ett större projekt i en grupp om 5-6 studenter, ofta med en extern beställare, där teoretiska och praktiska färdigheter som erhållits i tidigare profilkursen kommer till användning.

Inom profilen kan du alltså antingen läsa ett mycket brett spektrum av kurser eller specialisera dig inom, t.ex.

 • Grafik, spel och visualisering
 • Bildkompression och bildanalys
 • Medicinska tillämpningar
 • Seende datorer, autonoma farkoster och robotar

Tillämpningar

Kunskaper inom området visuella beräkningar efterfrågas av ett antal företag och organisationer, ett flertal av dem i Linköping.  Tillämpningarna ligger ofta inom det medicinska området, men det finns ett flertal företag och organisationer som behöver profilkompetensen inom så vitt skilda områden som rymd- och satellitteknik, väg- och trafikteknik, produktionsteknik, avsyning, säkerhet, bildsensorer, underhållning, spel och media.

Ett annat sätt att motivera en specialisering som denna profil innebär är att konstatera att kameror blir allt mindre och billigare och därmed vanligare i vår vardag, de finns i våra mobiltelefoner, i våra datorer, i trafiken, och i ökad omfattning överallt där människor rör sig.  Samtidigt blir kamerorna mer och mer avancerade och kan användas i allt fler tillämpningar för att mäta, avläsa eller detektera.  Exempelvis, kan det handla om att mäta volymen av ett organ i kroppen, avläsa en registreringsskylt på en bil eller detektera att en person går in genom en dörr.  Samtidigt har datorhårdvara blivit mindre, billigare och snabbare varför mer och mer avancerade beräkningsproblem går att lösa i standardplattformar som PC eller mobiltelefoner.  Denna profil är skräddarsydd för att arbeta med de beräkningsproblem som uppstår i detta möte mellan bilder och datorer.

Informations- och bildbehandling har en mycket stark ställning vid LiTH, både inom utbildning och forskning. En betydande del av verksamheten vid institutionen för systemteknik utgörs av utvecklingen av effektiva metoder för hantering av olika typer av en- eller flerdimensionell information, t.ex. bilder och bildsekvenser.

Profilerna SBB på D/IT- och Y-programmen är i stort sett identiska med skillnaden att studenter på Y-programmet måste läsa en CDIO-projektkurs i årskurs 5, vilket innebär ytterligare 12hp som är obligatoriska, (SBB på D/IT har 36hp och SBB på Y har 48hp som är minsta antalet poäng profilkurser). Vidare är kursen i Signalteori obligatorisk på Y-SBB, men inte på D-SBB.

Kurser inom profilen


Senast uppdaterad: 2018-04-11