Göm meny

Grundutbildningskurser (Undergraduate courses)

Höstterminen (Fall semester)

 • TSBB06 Multidimensionell signalanalys (Multidimensional signal analysis).  Course language: English.
 • TSBB08 Digital Image Processing (Digital bildbehandling grundkurs).  Course language: English.
 • TSBB09 Image sensors (Bildsensorer).  Course language: English/Swedish.
 • TSBB11 Bilder och grafik, projektkurs, CDIO. Course language: English.
 • TSBB14 Signal- och Bildbehandling (Signal and Image Processing). Course language: Swedish.
 • TSBB16 Grundläggande systemmodeller
 • TSBB31 Medical Images (Medicinska Bilder).  Course language: Swedish.
 • TSBB17 Visual Object Recognition and Detection. Course Language: English.
 • TSDT18 Signaler & System
 • TSDT84 Signaler & System med Transformer

I samabete med andra avdelningar på ISY eller andra institutioner på LiU

Vårterminen (Spring semester)

 • TSBB15 Datorseende (Computer Vision). Course Language: English.
 • TSKS06 Linjära System för Kommunikation
 • TSKS08 Introduktionskurs i Matlab

I samabete med andra avdelningar på ISY eller andra institutioner på LiU

Profilen Signal- och Bildbehandling (SBB) på D- och Y-programmen


Senast uppdaterad: 2018-11-01