Göm meny

Grundutbildningskurser (Undergraduate courses)

Höstterminen (Autumn semester)

 • TSBB06 Multidimensional signal analysis (Multidimensionell signalanalys). Course language: English.
 • TSBB08 Digital Image Processing (Digital bildbehandling grundkurs).  Course language: English.
 • TSBB09 Image sensors (Bildsensorer).  Course language: English/Swedish.
 • TSBB11 Images and Graphics, project course CDIO (Bilder och grafik, projektkurs, CDIO). Course language: English.
 • TSBB14 Signal- och Bildbehandling (Signal and Image Processing). Course language: Swedish.
 • TSBB16 Grundläggande systemmodeller (ges ej längre)
 • TSBB17 Visual Object Recognition and Detection (Visuell objektigenkänning och detektion). Course Language: English.
 • TSBB31 Medicinska Bilder (Medical Images). Course language: Swedish.
 • TSDT18 Signaler & System
 • TSDT84 Signaler & System med Transformer

I samabete med andra avdelningar på ISY eller andra institutioner på LiU

Vårterminen (Spring semester)

 • TSBB15 Computer Vision (Datorseende). Course Language: English.
 • TSBB18 Inbyggda perceptionssystem (Embedded Perception Systems): Course language: Swedish
 • TSKS06 Linjära System för Kommunikation
 • TSKS08 Introduktionskurs i Matlab (ges ej längre)

I samabete med andra avdelningar på ISY eller andra institutioner på LiU

Profilen Signal- och Bildbehandling (SBB) på D- och Y-programmen


Senast uppdaterad: 2019-02-07