Göm meny

Grundutbildningskurser (Undergraduate courses)

Höstterminen (Fall semester)

  • TSBB06 Multidimensionell signalanalys (Multidimensional signal analysis).  Course language: English.
  • TSBB08 Digital Image Processing (Digital bildbehandling grundkurs).  Course language: English.
  • TSBB09 Image sensors (Bildsensorer).  Course language: English.
  • TSBB11 Bilder och grafik, projektkurs, CDIO. Course language: English.
  • TSBB14 Signal- och Bildbehandling (Signal and Image Processing). Course language: Swedish.
  • TSBB16 Grundläggande systemmodeller
  • TSBB31 Medical Images (Medicinska Bilder).  Course language: Swedish.
  • TSDT18 Signaler & System
  • TSDT84 Signaler & System med Transformer
  • TDDC10 Perspektiv på datorteknik
  • TSBB17 Visual Object Recognition and Detection. Course Language: English.

Vårterminen (Spring semester)

  • TSBB15 Datorseende (Computer Vision). Course Language: English.
  • TSKS06 Linjära System för Kommunikation
  • TSKS08 Introduktionskurs i Matlab

Profilen Signal- och Bildbehandling (SBB) på D- och Y-programmen


Senast uppdaterad: 2017-04-03