Göm meny

TSBB32 Linjära System

Denna kurs ges för IT2 under VT1 och VT2 och gavs för första gången våren 2020.
Kursen skall ge grundläggande kunskaper om tids- och frekvensanalys av tidskontinuerliga signaler och tidskontinuerliga linjära system. Kursen ger även förtrogenhet med de grundläggande matematiska verktyg som används. Dessutom ingår ett rapportskrivningsmoment, efter vilket studenten förväntas kunna utforma en längre teknisk projektrapport enligt principer för vetenskapliga texter.

Examinator och kursansvarig för linjära system-delen är Lasse Alfredsson. Kursansvarig för kommunikationsmomentet, med rapportskrivning (UPG1), är Mårten Wadenbäck.

Repetition av komplexa tal:

Anslagstavla

I första hand förmedlas viktig information under kursens gång via Teams, eventuellt med kopia till kursens e-postlista. I en del fall kan sådan information även återges här nedan:
 • 2022-01-12:
  • Kursens första föreläsning är torsdagen den 20 januari kl. 10:15–12 i sal R43.
   OBS: På föreläsningen ges bland annat en inledande översikt av kursens innehåll och syfte samt en presentation av kursens projektuppgift, information om grupparbetet m.m. Det är därför mycket viktigt att du närvarar, så betrakta föreläsningen som obligatorisk!

  • Kursens första lektion är också på torsdag – den 20 januari kl. 13:15–15.
   Eftersom Mårten, som har hand om alla lektioner i kursen, är förkyld, så hålls lektionen på distans i följande Zoom-rum: https://liu-se.zoom.us/j/68033491459
   Denna lektion är mycket viktig inför kursens kommunikationsmoment, så betrakta även denna lektion som obligatorisk!

Senast uppdaterad: 2022-04-22