Göm meny

TSKS06 Linjära System för Kommunikation

Kursen skall ge grundläggande kunskaper om tids- och frekvensanalys av tidskontinuerliga signaler och tidskontinuerliga linjära system. Speciellt fokuseras på analoga elektriska kretsar samt tillämpningar inom analog och digital kommunikation. Kursen ger även förtrogenhet med de grundläggande matematiska verktyg som används.

Kursen består av två delar - Elektriska kretsar respektive Linjära system & Kommunikation. Gemensam information om kursupplägg, lärare, kurslitteratur, examination hittar du under länken Allmän kursinformation nedan!

1. Elektriska Kretsar

Denna kursdel utgör ca. 30% av kursen och ges under den första halvan av VT1.

Kursansvarig för kursdelen är Mikael Olofsson.
När du läser Elektriska Kretsar hittar du det du behöver under den separata webbarean för Elektriska Kretsar.

2. Linjära System & Kommunikation

Denna kursdel utgör ca. 70% av kursen och ges under den andra halvan av VT1 och hela VT2.

Kursansvarig för kursdelen och examinator för hela kursen är Lasse Alfredsson.


Anslagstavla

Här publiceras viktig löpande information under kursens gång (samt ofta även via kursens e-postlista tsks06-vt2017@student.liu.se):
 • 2017-04-26: Nu finns TRP-uppgifter till lektion 4 (laplacetransformanalys) på lektionswebbsidan.

 • 2017-03-09: P.g.a. ett skrivfel i uppgift 2 på TRP-lektion 2, så bestämde vi tillsammans att flytta redovisningen av den uppgiften till ett tillfälle i början av VT2. I ett e-brev som skickades till kursens e-postlista idag, så finns en länk till en doodle-enkät med tidsförslag (på ca. 1 timme).
  Skriv ditt LiU-Id och markera vilka tider som passar dig! Gör detta senast tisdagen den 14/3, så återkommer jag snarast efter det med besked om vilken tid det blir.

 • 2017-03-03: Nu finns TRP-uppgifter till lektion 2 (fourierserieanalys) på lektionswebbsidan.

 • 2017-02-20: Nu finns TRP-uppgifter till lektion 1 (faltning) på lektionswebbsidan.

 • 2017-02-08: Ett viktigt e-brev skickades till kursens e-postlista angående inlämningsuppgiften, gruppanmälan, lektionerna, kursboken och föreläsningarna. Det är för långt för att återge här, så jag hänvisar dig till e-brevet!

 • 2017-02-06 – Utdrag ur e-brev till kursens e-postlista idag:
  Läs instruktionerna på inlämningsuppgiftswebbsidan och det jag skrev den 2/2 innan ni mailar systemförslag till mig.
  Det handlar främst om följande, som alla måste följa:
   • Övriga gruppen skall alltid få kopia på alla er korrespondens, så alla ser vad som sänts och alla får läsa mina svar.
   • När ett fysikaliskt system föreslås, så måste ni även
    • ge en tydlig beskrivning av systemet. Om det t.ex. är ett fordon, så behöver ni ange typ av fordon och precisera tydligt vilken del av fordonet ni menar).
    • tydligt ange vad som är insignal och vad som är utsignal, med tydlig beskrivning av riktningar och vilka referensnivåer signalerna är relaterade till. För att göra detta tydligare för både er och mig, så rekommenderar jag att en skiss skickas med som tydligt visar hur insignalen och utsignalen är definierade. Det går bra med en handritad skiss som fotas med mobilen (i bra kvalitet!).
     (En sådan skiss ska ändå medtagas till träffen med mig den 13/14 februari, så tag gärna med den i korrespondensen redan från början)
 • 2017-02-02: Jag skickade idag ett e-brev till kursens e-postlista med tips/råd vid ert val av system och definition av insignal & utsignal. Den informationen är även tillagd på inlämningsuppgiftswebbsidan – se texten efter "Hjälp vid val av fysikaliskt system och..." som står efter de olika sysyemexemplen i början på webbsidan!

 • 2017-01-31:Dela in er i grupper om 4 studenter, som jobbar tillsammans för att modellera, analysera och simulera ett mekaniskt svängningssystem. Läs noga vad som står om inlämningsuppgiften på inlämningsuppgiftswebbsidan och se även hur kursens linjära systemdel är struktureradi pdf-dokumentet "Kursupplägg VT1 & VT2" i tabellen ovan.

Senast uppdaterad: 2017-04-26