Göm meny

TSKS06 Linjära System för Kommunikation

Kursen skall ge grundläggande kunskaper om tids- och frekvensanalys av tidskontinuerliga signaler och tidskontinuerliga linjära system. Speciellt fokuseras på analoga elektriska kretsar samt tillämpningar inom analog och digital kommunikation. Kursen ger även förtrogenhet med de grundläggande matematiska verktyg som används.

Kursen består av två delar - Elektriska kretsar respektive Linjära system & Kommunikation. Gemensam information om kursupplägg, lärare, kurslitteratur, examination hittar du under länken Allmän kursinformation nedan!

1. Elektriska Kretsar

Denna kursdel utgör ca. 30% av kursen och ges under den första halvan av VT1.

Kursansvarig för kursdelen är Mikael Olofsson.
När du läser Elektriska Kretsar hittar du det du behöver under den separata webbarean för Elektriska Kretsar.

2. Linjära System & Kommunikation

Denna kursdel utgör ca. 70% av kursen och ges under den andra halvan av VT1 och hela VT2.

Kursansvarig för kursdelen och examinator för hela kursen är Lasse Alfredsson.


Anslagstavla

Här publiceras viktig löpande information under kursens gång (samt ofta även via kursens e-postlista tsks06-vt2017@student.liu.se):
 • 2018-04-12: Idag skickade jag ett e-brev till kursens e-postlista om ett extrainsatt undervisningspass relaterat till inlämningsuppgiften. Det hålls den 20/4 kl. 10:15–12 i ISY:s konferensrum Transformen. Läs mer i e-brevet.

 • 2018-03-16: På måndag den 19/3 kl. 15:15 är det dags för föreläsning nr. 5. Utöver en kort repetition av faltning och fourierserier så kommer vi in på fouriertransformen. Det finns två videoklipp som relateras till föreläsning 5 på föreläsningssidan. De kan ses innan eller efter föreläsningen, men jag rekommenderar dig att se dem innan.
  Det är särskilt viktigt att du repeterar fourierserieavsnittet innan föreläsningen, om du upplever att det behövs, för på måndag kommer jag under föreläsningen att komma fram till fouriertransformen som en utvidgning av den komplexa fourierserien.

 • 2018-03-01: I slutet av punktlistan ovan har jag lagt till ett par länkar till några mycket bra videor om komplexa tal. Om du har behov av att repetera detta, så rekommenderar jag att du kollar igenom mitt repetitionsdokument och videorna, det är mycket viktigt för förståelsen av föreläsning 3 och framåt i kursen.

 • 2018-02-27: Påminner om att deadline för att lämna in den första rapportdelen är tisdagen den 6 mars.
  Jag vill även uppmärksamma dig på att jag idag har uppdaterat försättsbladet som ska fyllas i och bifogas vid varje rapportinlämning – se länk på inlämningsuppgiftswebbsidan och i punktlistan ovan.

 • 2018-02-22:  I morgon 23/1 kl. 8–10 är det den första TRP-lektionen. Som jag sagt tidigare, så rekommenderar jag alla att komma, även om man inte löst uppgifterna. Det är givande lärorikt att vara med och lyssna till hur studentkamraterna resonerat vid uppgiftslösandet och när jag/examinatorn kommenterar lösningarna och ger olika lösningstips. Det är även ett bra tillfälle att ställa detaljerade frågor på sådant som dykt upp när du själv jobbat med samma uppgifter.
  Notera att det oftast är nödvändigt att först öva på de räkneuppgifter som står på raderna innan respektive TRP-lektion på lektionswebbsidan! Övning ger färdighet och förhoppningsvis större förståelse.   

 • 2018-02-16: Här finns ett exempel på mall vid (slutlig) formulering av ert systemförslag, som skulle ha skickats till examinatorn för godkännande senast igår den 15/2... Om någon grupp fortfarande inte förstått instruktionerna för hur systemförslaget ska formuleras, så rekommenderar jag att ni följer denna mall samt att skicka in det justerade förslaget snarast, senast måndag förmiddag 19/2.
  I dokumentets sid. 2–3 ser du hur jag själv har formulerat ett systemförslag – nämligen den pendlande linjalen som jag gick igenom på det inledande seminariet – tag intryck av detaljnivån i mina formuleringar.

 • 2018-02-12: Som underlag inför gruppdiskussionen 12/2 eller 13/2 behöver varje grupp maila till Lasse och ta med sig tre skisser:
   • En skiss av det fysikaliska systemet.
   • En skiss av er (linjära) modell vid vila.
   • En skiss av er (linjära) modell vid ett visst påverkat läge, där ni har med alla inverkande krafter, referensnivåer, insignal & utsignal (ritade i sina respektive positiva riktningar).

 • 2018-01-30: Välkomna till det linjära system-relaterade seminariet i morgon, den 31/1 kl. 15:15–17. Detta är ett mycket viktigt inledande seminarium där jag introducerar linjära system och behandlar projektuppgiften som ni jobbar med under andra halvan av VT1 och hela VT2.
  Det är mycket viktigt att alla studenter kommer på seminariet!

Senast uppdaterad: 2018-05-14