Göm meny

TSKS08 Introduktionskurs i Matlab

Kursen, som läses av I1 och Ii1 i period VT2, skall ge grundläggande praktiska kunskaper om och färdigheter i programmeringsspråket Matlab. Matlab är till allmän nytta, både när det gäller inledande programmeringskunskap och i de flertalet efterkommande kurser där Matlab används. Matlab är också ett vanligt förekommande programmeringsverktyg i industrin.

Kursen är dock inte en traditionell programmeringskurs. Grundläggande kunskaper om programmering och programutvecklingsmetodik får du lära dig i den grundläggande programmeringskurs du läser under den innevarande terminen.

Denna kurs gavs sista gången våren 2016.

Har du läst den, men är ännu inte godkänd? Kontakta då examinatorn för att sätta upp dig på ett uppsamlingstillfälle där du kan slutredovisa dina lösta labuppgifter.
När tillräckligt många har anmält sig, så hör jag av mig med förslag på redovisningstider (i första hand i slutet av HT2 2016 eller under VT1 2017).