Göm meny

TSKS08 Introduktionskurs i Matlab

Kursen, som läses av I1 och Ii1 i period VT2, skall ge grundläggande praktiska kunskaper om och färdigheter i programmeringsspråket Matlab. Matlab är till allmän nytta, både när det gäller inledande programmeringskunskap och i de flertalet efterkommande kurser där Matlab används. Matlab är också ett vanligt förekommande programmeringsverktyg i industrin.

Kursen är dock inte en traditionell programmeringskurs. Grundläggande kunskaper om programmering och programutvecklingsmetodik får du lära dig i den grundläggande programmeringskurs du läser under den innevarande terminen.

Denna kurs gavs sista gången våren 2016!

Den 3 maj 2017 skickade jag ett e-brev till alla kursens tidigare studenter som ännu inte är godkänd på hela labserien. Jag erbjuder ett uppsamlingstillfälle i början av juni, där man kan få slutredovisa sina lösta labuppgifter.

Gå till denna doodle-enkät (klicka!) och anmäl dig senast fredagen den 19 maj på uppsamlingstillfället! (Skriv ditt student-Id och markera dagen 19/5)

Efter anmälningstiden kommer jag att höra av mig till alla som anmält sig, för att komma fram till vilka tider som lämpar sig bäst för slutredovisningen.

Kontakta examinatorn vid frågor!