Göm meny

Kontrollskrivningar & lösningar

Datum Skrivning Lösningar
2021-01-08
Skrivning
Lösningar
2020-10-29
Skrivning
Lösningar
2020-01-10
Skrivning
Lösningar
2019-10-25
Skrivning
Lösningar
2019-01-10
Skrivning
Lösningar
2018-10-26
Skrivning
Lösningar
2018-01-05 Skrivning
Lösningar
2017-10-23
Skrivning
Lösningar
2017-01-03
Skrivning
Lösningar
2016-10-24
Skrivning
Lösningar
2016-01-04 Skrivning Lösningar
2015-10-26 Skrivning Lösningar


Kontrollskrivningens utformning

    • Kontrollskrivningen består av 5x3 = 15 flervalsfrågor, med 3 frågor relaterade till varje kursdel/föreläsning (fourierserier, fouriertransform, laplacetransform, z-transform resp. fouriertransform) – där varje del har en 1-poängsuppgift (vanligen en teoriuppgift), en 2-poängsuppgift (vanligen att bevisa ett samband eller en enklare beräkningsuppgift) samt en 3-poängsuppgift (vanligen en beräkningsuppgift).
    • Riv ut och lämna dina svar i svarstabellen på sista sidan i kontrollskrivningen.
    • Du lämnar även in dina lösningar, men vid rättningen kommer vi först bara att beakta dina svar.

Bedömning

  • Om du får 15–30 poäng, så är du godkänd
  • Om du får 10–14 poäng, så får du komplettera genom att hämta ut en kopia på dina lösningar och lämna skriftliga synpunkter på dina egna lösningar (t.ex. om du har gjort vissa mindre slarv-/tankefel som gett dig fel svar)
  • Om du får 0–9 poäng, så är du underkänd

Kontrollskrivningen är bara obligatorisk för D-studenter som började på D-programmet 2013 eller senare.
Du som började tidigare än 2013 får också gå upp på kontrollskrivningen, för att testa dina kunskaper, men ditt resultat förs inte in i Ladok och du kan inte komplettera.

Tips

Ofta är det mycket enklare att beräkna en transform än motsvarande inverstransform (t.ex. att beräkna X(s) från x(t)) – eller tvärtom, att det är mycket enklare att beräkna en inverstransform än motsvarande transform (t.ex. att beräkna x(t) från X(s)).
Därför, om t.ex. X(s) är given i en uppgift och du ska ange vilken av fyra alternativ som är dess inverstransform x(t), så behöver du först reflektera över om du ska inverstransformera X(s) och se vilket av alternativen som är det rätta eller om du ska testa att laplacetransformera någon/några av signalerna för att se om du erhåller den angivna transformen X(s).
De olika alternativen är ofta valda så att man ska kunna utesluta några av dem direkt, utgående från X(s) och/eller det angivna konvergensområdet, så om du har tillräckligt god förståelse för ämnet så behöver det inte alltid behövas så många beräkningar i vissa uppgifter.

Resultatstatistik (efter komplettering)

Datum Godkända (15–30 p)
Underkända (0–14 p)
Medelpoäng
2019-01-10 20/22 = 91%
2/22 = 9% 26
2018-10-26 40/60 = 67% 20/60 = 33% 16
2018-01-05
11/12 = 92%
1/12 = 8%
22
2017-10-23
36/55 = 65%
19/55 = 35%
15
2017-01-03
14/15 = 93%
1/15 = 7% 23
2016-10-24
45/65 = 69%
20/65 = 31%
17
2016-01-04 8/8 = 100%
0/8 = 0%
24
2015-10-26 55/64 = 86%
9/64 = 14%
20
Tänkvärt:
Möjligen skulle fler studenter ha kunnat komplettera till godkänt, men det har inte varit möjligt då flera av dem inte lämnade in några lösningar. Vid kontrollskrivningen
2019-01-10 hade t.ex. två underkända studenterna 14 poäng, men lämnade inga lösningar.

Senast uppdaterad: 2021-01-09Senast uppdaterad: 2021-01-09Senast uppdaterad: 2021-01-09