Hide menu

TSDT84 Signaler & System samt Transformer

TSDT84 inleds med en transformteoridel i HT1 och fortsätter i HT2 i form av 100% samläsning med TSDT18 Signaler & System.
I HT2 hänvisas du därför helt till kurswebbsidan för TSDT18 !
OBS:
Transformteoridelen i HT1 ger viktiga och nödvändiga förkunskaper inför Signaler & System-delen i HT2, så om du ska kunna hänga med bra i HT2 så behöver du göra en ordentlig arbetsinsats i HT1!

God förståelse för och färdighetet i signaler & system, inklusive transformteori, är även nödvändig för andra efterkommande kurser, som t.ex. vårens kurser TSRT12 Reglerteknik och TSKS10 Signaler, information & kommunikation m.fl.

Prioritera därför vist och närvara på alla föreläsningar och lektioner under hösten!

Last updated: 2022-08-25