Hide menu

Allmän kursinformation

1. Allmänt

Kursen TSKS06 Linjära System för Kommunikation ger kunskaper och färdigheter i analys av tidskontinuerliga signaler samt i analys och syntes av tidskontinuerliga linjära system. Huvudsakligen behandlas system av elektroteknisk natur och mekaniska svängningssystem.

Kursen ger nödvändiga baskunskaper för många efterkommande kurser inom bland annat områdena reglerteknik, signalteori, telekommunikation och bildbehandling. Speciellt fokuseras på analoga elektriska kretsar samt tillämpningar inom analog och digital kommunikation. Kursen ger även förtrogenhet med de grundläggande matematiska verktyg som undervisas om och används, i huvudsak likströmsteori, växelströmsteori, fourierserieutveckling, fouriertransformen och laplacetransformen.

2. Omfattning

Elektriska Kretsar

Denna kursdel omfattar 7 föreläsningar, 6 lektioner och 2 laborationer a' 4 timmar, samt 2 inlämningsuppgifter (från likströmsteori respektive växelströmsteori). Det finns även ett antal vinjetter till förfogande.

Linjära System & Kommunikation

Denna kursdel omfattar 14 föreläsningar, 4 seminarier, 6 lektioner och en större inlämningsuppgift i linjära system. Det finns även ett antal vinjetter till förfogande, som studenterna arbetar med i samband med basgruppsmomentet.
Under lektionerna sker ett aktivt lärande, där studenter redovisar lösningar av lektionsuppgifter på tavlan och får synpunkter på dessa av andra studenter. Ett aktivt deltagande ger tillgodoräknade poäng (TRP) till tentan.

3. Lärare

Föreläsningar & lektioner i Linjära System
samt examinator:

null
Lasse Alfredsson
lasse.alfredsson@liu.se
tel. 013-282645


Föreläsningar & lektioner i
Elektriska Kretsar:null
Mikael Olofsson
mikael.olofsson@liu.se
tel. 013-281343Administratör:


Carina Lindström

tel. 013-284423

 • Lasse hör till avdelningen Datorseende på ISY.
  Tjänsterum: Hus B, markplanet, korridor D, mellan ingångarna B25 och B27 – rum 2D:549.
 • Mikael hör till avdelningen Kommunikationssystem på ISY.
  Tjänsterum: Hus B, 1 tr. upp, korridor A, mellan ingångarna B27 och B29 – rum 3A:455.

4. Kurslitteratur

Kursmaterial för Elektriska Kretsar

För information om kursmaterial för Elektriska kretsar se separat kursinformation om Elektriska kretsar .

Kursmaterial för Linjära System & Kommunikation

 • "Tidskontinuerliga Signaler & System", Sune Söderkvist (Tryckeriet Erik Larsson, 3:e upplagan 2000).
  Information om boken:
  • Svensk bok som finns på Bokakademin.
  • Separat övningsbok med räkneuppgifter.
  • Behandlar tidskontinuerliga linjära tidsinvarianta system, men bara lite om kommunikationssystem.
  • I föreläsningar och lektioner om linjära system och kommunikation refereras i första hand till den här boken.
 • "Formler & Tabeller", Sune Söderkvist. Formelsamling (får tas med på tentan).
 • "Analog and Digital Modulation", Mikael Olofsson. 
  Kompendiet, som kan köpas i Bokakademin, utgör inte ett nödvändigt kursmaterial. Främst ingår kapitel 3 (analog modulation) och kapitel 4 (digital modulation).
  Det mest centrala tas dock upp i:
  1. Föreläsningsmaterialet för de två sista föreläsningarna
  2. Ett pdf-dokument om FM och PM (se länk på föreläsningswebbsidan, föreläsning 13)
  3. Ett utdrag (pdf-dokument) av kapitel 4 ur Mikaels kompendium. Länk till det dokumentet skickas i ett separat e-brev till kursens e-postlista (det får inte spridas öppet, t.ex. genom länk härifrån).
   Hör av dig till examinatorn om du inte fått det e-brevet innan föreläsning 13!

Ovanstående tryckta kursmaterial kan köpas på Bokakademin, eventuellt även på Akademibokhandeln i Zenit-huset!

Frivilligt extramaterial

Du som vill få en mer gedigen introduktion i området kommunikationssystem, rekommenderas att köpa en grundläggande bok i ämnet. De flesta sådana böcker förutsätter förkunskaper i stokastiska processer (en fortsättningskurs efter er grundkurs TAMS36 Sannolikhetslära). En bok som inte gör det, utan bara förutsätter linjära system-förkunskaper, är

 • " Introduction to Communication Systems ", Ferrel G. Stremler (Pearson Ed. 1990, 3rd ed, reprinted 1992).
  Information om boken:
  • Engelsk bok som kan köpas på Bokakademin (a. 625 kr?). Boken har "några år på nacken" men är en bra inledande bok om kommunikationssystem.
  • Räkneuppgifter finns i boken.
  • Förutsätter elektriska kretsar som förkunskap. Behandlar och linjära system och kommunikationssystem.

Alternativa kursböcker

Det finns ett stort antal bra böcker om elektriska kretsar, linjära system och kommunikationssystem, men antagligen inte någon som täcker hela innehållet i den här kursen.

5. Examination

Kursen har fyra examinationsmoment:

UPG1,
4 hp

Inlämningsuppgifter i elektriska kretsar (för Mikael Olofssons kursdel) samt en inlämningsuppgift i linjära system (för Lasse Alfredssons kursdel).

TEN1,
3 hp

Skriftlig tentamen i Linjära system för kommunikation (den delen av kursen som undervisas av Lasse Alfredsson).
Hjälpmedel på tentan: Miniräknare och ”Formler & Tabeller” av Sune Söderkvist samt andra motsvarande förlagsutgivna matematiska tabeller och formelsamlingar.

KTR1,
0 hp
Ett frivilligt kursmoment fr.o.m. 2017: Varje student har möjlighet att få tillgodoräknade poäng (TRP) till tentan, baserat på omfattningen av ett aktivt deltagande på lektionerna i kursens linjära system-del. Dessa poäng sparas i Ladok i examinationsmomentet KTR1.
Mer information om detta finns på lektionswebbsidan.

LAB1,
1 hp

Laborationer i elektriska kretsar

BAS1,
2 hp
Basgruppsarbete

Slutbetyg

 • Ditt slutbetyg, efter att alla kursmoment är avklarade, blir samma som betyget på kursens tentamen (TEN1).
 • Dock - om du får VG på  minst en av de två inlämningsuppgifterna i elektriska kretsar och ett VG på basgruppsuppgiften i linjära system, så blir slutbetyget en nivå högre än tentan (dvs. tentabetyg 3 medför i så fall slutbetyg 4 och tentabetyg 4 medför på motsvarande sätt slutbetyg 5). Tentabetyg 5 kan naturligtvis inte höjas, utan du får då slutbetyg 5.


Last updated: 2019-04-15