Hide menu

Matlab

Du som önskar repetera eller lära dig mer om grunderna i Matlab hittar en hel del hjälp för detta bland länkarna nedan. I stället för att köpa en bok om Matlab, så kommer du långt genom att gå igenom någon sammanfattande introduktion, följa Mathworks interaktiva videointroduktion eller titta på enskilda videoklipp om olika delar av Matlab.
Några av de fria sammanställningarna nedan är skrivna för några år sedan, för någon äldre version av Matlab. Grunderna i Matlab är dock i de flesta fall oförändrade, så det mesta är fortfarande aktuellt för den senaste versionen av Matlab.

Exempel på hur man använder Matlab för att generera tydliga grafer till rapporten i TSKS06 hittar du HÄR.

Toolboxen Kretslab, som föreläsaren använder på föreläsningarna

Ladda först ned och installera en studentversion av Matlab från Studentportalen. Du behöver även ett antal kursspecifika Matlabfunktioner och -skript.

  • Ladda ned toolboxen Kretslab HÄR (zip-fil, 1.5 MB).
   Packa upp filen och spara mappen med m-filerna på lämplig plats. Lägg sedan till mappen bland Matlabs sökvägar, m.h.a. Matlabfunktionen pathtool.
  • OBS: Varje gång som Matlab startas behöver du anropa funktionen startup för att initiera tollboxen som används. (Det är några globala variabler som definieras.)
  • Skriv kretslab i Matlabs kommandofönster för att få en beskrivning av toolboxens alla funktioner.
  • Några centrala funktioner (skriv helpwin fkn eller help fkn för att se en beskrivning av funktionen fkn):
   • in – definierar signaler och transformer
   • signal – ritar signaler
   • ohfig – ökar fontstorleken på text och linjetjocklekar i grafer, bra för att få tydligare grafer i rapport
   • fouser – definierar fourierserier
   • foutr – fouriertransformerar signaler
   • output – filtrerar signaler (faltar insignal med impulssvar)
   • spect – ritar amplitud- och fasspektrum eller -karaktäristik
   • logspect – ritar amplitud- och fasspektrum eller -karaktäristik i dB-skala
   • pz – ritar pol-nollställediagram
   • pzchange – interaktiv manipulation av laplacetransformer: Ändra poler/nollställen i pol-nollställediagram och samtidigt ritas amplitud- och faskaraktäristik


Enskilda sammanfattande introduktioner till Matlab:

Från Mathworks , företaget bakom Matlab


Last updated: 2019-05-10