Hide menu

Videor – Föreläsning 1

Se nedanstående videor innan aktuell föreläsning, i den ordning de visas nedan!
I första hand rekommenderas du att se videorna på YouTube, genom att klicka på rubriken ovanför videon.
 • På YouTube finns länkar i beskrivningstexten till de olika avsnitten i videorna, vilket gör det enklare att hitta och se ett avsnitt i taget.
 • Videorna finns även upplagda i spellistan Signaler & System – Introduktion på YouTube, i den ordning de bör ses.
 • Det är även möjligt att se videorna direkt, här på webbsidan.

Signaloperationer

 

Här definieras och demonstreras följande tre centrala signaloperationer:
  • Tidsskiftning (0:00)
  • Spegling (4:11)
  • Tidsskalning (4:54)
Därefter kommer ett exempel med en kombination av de tre operationerna (07:07)

Signaltyper

 

Här visas några vanliga typer/klasser av signaler:
 • Tidskontinuerlig signal (0:00)
 • Tidsdiskret signal (0:36)
 • Periodisk signal (2:59)
 • Energisignal (4:17)
 • Effektsignal (5:57)
 • Kausal signal  (8:57)

Signalmodeller – de viktigaste

 

Här definieras de viktigaste tidskontinuerliga signalmodellerna:
 • Enhetssteget (0:00)
 • Den generella komplexa exponentialfunktionen, med olika specialfall (8:14)
 • Diracimpulsen (21:22)

Systemegenskaper – Linjäritet

 

Definition av systemegenskapen linjäritet, inklusive
linjäritetens två komponenter – homogenitet & additivitet (från 4:36)


Systemegenskaper – Tidsinvarians

 

Definition av systemegenskapen tidsinvarians.
 • Definition av tidsinvarians (0:00)
 • Testmetod för tidsinvarians – ett exempel (5:14)

Systemegenskaper – Kausalitet

 

Definition av systemegenskapen kausalitet.


Systemegenskaper – Stabilitet

 

Definition av systemegenskapen stabilitet:
 • Insignal-utsignalstabilitet (BIBO-stabilitet) (0:00)
 • Marginell stabilitet (4:04)
 • Instabilitet (5:56)

Tidskontinuerliga och Tidsdiskreta system

 

Definition av tidskontinuerliga system och tidsdiskreta system och relationen mellan dessa:
 • Tidskontinuerligt system (0:00)
 • Tidsdiskret system (1:30)
 • Implementering av tidskontinuerliga system m.h.a. tidsdiskreta system (2:22)


Last updated: 2020-11-17