Hide menu

Laborationer

Matlab-uppgifter

I kursen ingår ett laborationsmoment där ni, i grupper om två studenter per grupp, löser ett antal uppgifter med hjälp av Matlab. Om du behöver repetera eller lära dig mer om grunderna i Matlab, så finns en hel del hjälp att få på webbsidan Matlabresurser.

Till i år har det tidigare laborationshäftet (i pappersform) omformats till ett s.k. Matlab Live Script. I följande video får du en kort beskrivning av vad Matlabs Live-skript är:

 

Labbkursens fyra delar består av fyra separata Live-skript:

 1. Laboration 1 – SigSysSkriptLabb1.mlx: Faltning och Fourierserieanalys
 2. Laboration 2 – SigSysSkriptLabb2.mlx: Fouriertransformanalys
 3. Laboration 3 – SigSysSkriptLabb3.mlx: Tidskontinuerliga frekvensselektiva filter
 4. Laboration 4 – SigSysSkriptLabb4.mlx: Tidsdiskreta frekvensselektiva filter

Öppna live-skriptfilerna i Matlabs editor och lös uppgifterna genom att exekvera funktionerna sektion för sektion. Det finns tydliga instruktioner, tips och råd i inledningen av det första live-skriptet!

Matlab-uppgifterna löses med de PC/Linux- eller PC/Windows-datorer som finns i ISY:s datorsalar, alternativt med egen dator. Under den rådande coronapandemin rekommenderas du att, om möjligt, hellre jobba på egen dator. Eftersom redovisningen sker på distans, via Zoom, så är det också smidigare att använda egen dator, eftersom datorerna i datorsalarna varken har webbkamera eller mikrofon. Live-skriptfilerna ovan finns i den kursspecifika toolboxen – se mer om den nedan. Om du använder ISY:s datorer, så bör du kopiera live-skriptfilerna till en lokal mapp och öppna/köra dem där.

Lösa uppgifter på ISY-dator:

Starta Matlab genom följande anrop:

module add courses/TSDT18        (eller module add courses/TSDT84)
matlab

Genom denna start, så initieras även den kursspecifika toolboxen i Matlab. Om du någon gång råkar rensa alla Matlabvariabler, så behöver toolboxen initieras igen – annars fungerar inte många av funktionerna. Initieringen sker då du klickar på rutan [STARTUP] där den finns i live-skripten, alternativt genom att i Matlabs kommandofönster anropa skriptet startup.

OBS: Även liveskriptet för Laboration 2 & 3 är upplagda i toolboxen under edu/courses/TSDT18 (och .../TSDT84).
Live-skriptet för Laboration 4 läggs upp när det är färdigkonstruerat.


Kopiera Live-skriptfilerna till en lokal Matlab-mapp på din dator och editera/kör skripten där.

Ni får använda datorerna i ISY:s datorsalar så mycket ni vill för att lösa labbuppgifter – i den mån salarna inte är schemalagda för andra kurser (se info på Salarna är beskrivna på webbsidan Datorsalar). Under de rådande distansrestriktionerna har rektor dock kommit med anvisningar om att all undervisning, om möjligt, ska ske på distans, så du bör inte vara fysiskt i någon datorsal, så om du inte använder egen dator så måste du i stället logga in på någon av datorerna och kör remote, via Thinlink eller RDP.

Lösa uppgifter på egen dator:

Om du har möjlighet, så rekommenderas du i första hand att lösa uppgifter med egen dator. Då behöver du ha Matlab installerad – version R2020a eller R2020b. Du behöver även ett antal kursspecifika Matlabfunktioner och -skript:

  • Ladda ladda ned och installera en studentversion av Matlab från Studentportalen.
  • Kursens Matlabfunktioner, inklusive live-skriptfilerna, laddas ned HÄR (zip-fil, <1 MB).
   • Ladda ned Liveskriptet för LABB 2 (med några tillhörande filer) HÄR (liten zip-fil med 11 matlabfiler).

   • Ladda ned Liveskriptet för LABB 3 (med några tillhörande filer) HÄR (liten zip-fil med 21 matlabfiler).
    Packa upp och spara matlabfilerna i din lokala kretslabmapp. Notera att flera av matlabfilerna är en uppdatering av filer du tidigare har – det är viktigt att dessa ersätts med de nya!!
    • I Labb 3 & 4 kommer du att använda ett verktyg i Kretslab vid namn pzchange. För att få god förståelse för vad man kan göra i pzchange, så rekommenderas du att kolla igenom den nygjorda demonstrationsvideon för pzchange innan och i samband med labbuppgifterna. Se videon som en slags referensmanual. Det finns även ett kortare hjälpdokument med lite tips och inledande instruktioner. I Liveskriptet för Laboration 3 finns länkar till videon och hjälpdokumentet.
    • Som jag skrev till kurs-epostlistan, så missade jag tyvärr att få med uppgift411.m i zip-filen: Ladda ned den HÄR och spara den bland de övriga filerna i toolboxen!

   • Ladda ned Liveskriptet för LABB 4 (med några tillhörande filer) HÄR (liten zip-fil med 21 matlabfiler).
    Packa upp och spara matlabfilerna i din lokala kretslabmapp. Notera att flera av matlabfilerna även denna gång är en uppdatering av filer du tidigare har – det är viktigt att dessa ersätts med de nya!!

   • Packa upp filen och spara mappen med m-filerna på lämplig plats. Lägg sedan till mappen bland Matlabs sökvägar, m.h.a. någon av Matlabfunktionerna path (genom anropet path(’[sökvägen till din map]’, path) ) eller pathtool.
  • Notera texten i live-skriptet i inledningen av Laboration 1 om att klicka på knappen [STARTUP] där den finns, för att initiera toolboxen som används. Samma initiering sker om du i stället i kommandofönstret anropa skriptet startup.
  • OBS: Om du både jobbar på egen dator och i ISY:s datorsalar, så behöver du naturligtvis ha alla nödvändiga matlab- och datafiler tillgängliga. Det löser du på det sätt du själva föredrar. Ett smidigt sätt är att använda ditt OneDrive-konto, vilket alla studenter har gratis tillgång till:
   Logga in på LISAM, klicka på "Office 365" uppe till vänster och därefter på "OneDrive"-ikonen.

Redovisning av och hjälp med laborationer

Under kursens gång jobbar du och din labbkompis till största delen på egen hand med labbuppgifterna, på egen dator (rekommenderas i första hand) och/eller i ISY:s datorsalar, som beskrivs ovan. Varje labbgrupp har tillgång till fyra assistentledda 2-timmarspass enligt nedan, då ni huvudsakligen redovisar lösta uppgifter men även får hjälp med uppgifterna av någon av labbassistenterna. Redovisningstillfällena är följande:

 1. Vecka 47–48 (17–23/11): Boka ett (av de 7 som finns i schemat) pass för redovisning av laboration 1.
 2. Vecka 48–49 (24/11–3/12):  Boka ett (av de 7 som finns i schemat) pass för redovisning av laboration 2.
 3. Vecka 50 (8–11/12): Boka ett pass (av de 9 som finns i schemat) för redovisning av laboration 3.
 4. Vecka 51 (14–18/12): Boka ett pass (av de 9 som finns i schemat) för redovisning av laboration 4.
Om du inte följer ovanstående redovisningsplan, så riskerar du att inte hinna redovisa alla uppgifter innan kursens slut!
Du och din labbkompis behöver därför sträva efter att vara färdiga med uppgifterna i respektive laboration innan ni kommer till passet, annars är risken stor att ni inte hinner redovisa under passet!
De första två laborationerna innehåller enklare uppgifter och går snabbare att redovisa, medan det blir en tydlig höjning av arbetsinsatsen i laboration 3 och 4. Planera därför gruppens arbete väl. Det är en begränsning av redovisningstiderna enligt följande:
 • Redovisningspass 1 & 2: Ca 10 minuters redovisningstid per grupp – 2 assistenter är närvarande.
 • Redovisningspass 3 & 4: Ca 15 minuters redovisningstid per grupp – 3 assistenter är närvarande.

Redovisningsförfarande

Redovisningen kommer att ske på distans, via Zoom.
KLICKA HÄR FÖR INFORMATION OM HUR REDOVISNINGEN GÅR TILL!


Labb-anmälan

Varje grupp om 2 studenter skall, så snart som möjligt efter att labbanmälan öppnas, boka det första labbpasset under vecka 47–48. Anmälningsmöjligheten till redovisningen av de övriga tre laborationerna öppnas när vi ser hur många grupper det blir för redovisningen av laboration 1. För laboration 2–4 gäller att ni inte bör anmäla er till ett tidigt redovisningspass om ni inte är säkra på att ni hinner göra alla uppgifterna innan dess! Detta gäller i synnerhet laboration 3, där de första redovisningspassen (av schemabegränsningsskäl) kommer tätt inpå den föreläsning där mycket av den relaterade teorin tas upp.

LABB-ANMÄLAN GÖRS PÅ LISAM – klicka här för att komma till Lisam!

 • OBS - så här gör du om du inte har hittat någon student att bilda labb-grupp med:
  • Om det inte finns någon som anmält sig enskilt på ett visst labbpass bland de första inledande obligatoriska passen, så kan du göra det. Då kommer (skall!) någon annan i samma situation att anmäla sig som nr. 2 i din labbgrupp och ta kontakt med dig och ni två bildar då en grupp.
  • Om det finns någon person som anmält sig enskilt på ett visst inledande obligatoriskt labbpass, så måste du anmäla dig som gruppmedlem nr. 2 tillsammans med den personen. Tag, i samband med anmälan, kontakt med den andra studenten och kom överens om hur ni jobbar tillsammans.
   I varje pass får det finnas högst en grupp med en person. Om det vid ett labbtillfälle finns flera en-personsgrupper, så måste ni bilda labgrupp , vilket inte är optimalt.
  • Är du en "äldre" student, i åk 4 eller 5? Då kanske du hellre labbar med någon i liknande situation, dvs. som inte har samma schema som de flesta andra studenter i kursen. Skriv då (snarast i början av kursen!) på labbanmälningssidan först upp dig på den särskilda anmälningslistan för studenter i åk 4 & 5 (se längre ned på labbanmälningssidan). När någon annan student också anmäler sig där, så får du besked om det via e-post och ni kan kontakta varandra för att bilda grupp! Avanmäl er sedan från "kontaktlistan".