Hide menu

TSKS06 Linjära system för kommunikation (IT2)
Kursdel: Elektriska kretsar

Den första delen av kursen TSKS06 behandlar grunderna för elektriska kretsar och omfattar 3 hp. Denna del består av sju föreläsningar, sex lektioner samt två fyratimmars laborationer.

Detta lägger en viss grund för vidare studier inom elektroteknik. Den behandlar analys av elektriska kretsar bestående av passiva komponenter, såsom motstånd, kondensatorer och spolar. Den behandlar också operationsförstärkare, som är en väsentlig aktiv komponent, kring vilken man t.ex. kan bygga filter. Kursdelen avser att ge kunskaper om de ingående komponenternas egenskaper och om enkla modeller för dessa komponenter.

Vi ställer egentligen inga uttryckliga förkunskapskrav vad gäller elektronik, men en viss förståelse för begreppen spänning och ström som studenten bör ha tagit till sig under gymnasiet underlättar.

Vad gäller matematisk förkunskap, så är det så att vi ibland löser linjära ekvationssystem, varför kunskaper och förmågor från linjär algebra behövs. Vidare använder vi oss av komplexa tal, varför det också behövs sådana färdigheter.

Kursinformation, kursdel: Elektriska kretsar

Kursmoment

Vinjetter

Diverse


Last updated: 2019-01-21