Hide menu

Allmänt

TSKS09 Linjära System ges för I2 och Ii2 i period HT1 och omfattar 4hp.
I Studiehandbokens målbeskrivning för kursen kan man läsa att "Kursen skall ge fundamentala kunskaper om metoder för analys av periodiska signaler och linjära system."

Nödvändiga förkunskaper är, förutom Matematisk grundkurs, de inledande kurserna i  linjär algebra och envariabelanalys - eller liknande. Som exempel på kunskaper som är speciellt nyttiga att ha med sig från kurserna kan nämnas trigonometriska funktioner, komplexa tal - såväl i rektangulär (kartesisk) form som polär form, Eulers formel, matriser, vektorer och koordinater, basbegreppet, integration av kontinuerliga funktioner och linjära differentialekvationer med konstanta koefficienter.

Du kommer att ha nytta av de inledande kunskaper om signalanalys och linjära system som den här kursen är tänkt att ge, oavsett vilken teknisk inriktning du väljer i högre årskurs.


Last updated: 2014-08-25