Hide menu

Engelsk-Svensk Ordlista för Linjära System

Nedanstående ordlista fylls på vid behov, så säg gärna till om det finns ytterligare tekniska eller matematiska termer i kursboken som inte finns förklarat här!

Aliasing/folding Vikning Integer squared error (ISE) Felsignalsenergin över en period
Amplify Förstärka Integrated square error Felsignalsenergin
Angular frequency Vinkelfrekvens Lumped component/model/system Diskret komponent/modell/system
Attenuate Dämpa Magnitude spectrum Amplitudspektrum
Capacitor Kondensator Naturally stable Marginellt stabil
Conductor (Elektrisk) ledare Orthogonality principle Ortogonalitetsprincip
Coupled equation Sammansatt ekvation Orthogonalization process Ortogonaliseringsprocess
Discrete frequency Normerad frekvens Phase spectrum Fasspektrum
Dissipation Förbrukning Phasor Komplex amplitud
Dot product (inner product) Skalärprodukt (inre produkt) Resistor Resistor, motstånd
Duty cycle Pulskvot Rigid Stel
Envelop Envelopp Sampling frequency Sampelfrekvens
Flux Flöde Semiconductor Halvledare
Forced respons Tvingad utsignal Sinusoid Sinus/cosinus
Free body diagram Friläggningsdiagram Sinusoid (Co)sinussignal
Frequency response function Frekvensfunktion, H(w) Sinusoidal Sinusformad
Frequency response magnitude (function) Amplitudkaraktäristik,
|H(w)|
Solenoid Magnetspole
Frequency response phase (function) Faskaraktäristik,
arg (w)
Static equilibrium Statiskt jämviksläge
Fundamental frequency Grundfrekvens Steady state Stationärt tillstånd, jämviktsläge
Governing equation Bestämmande/styrande ekvation, Systemekvation Time-invariant Tidsinvariant
Harmonic Överton Torque, torsion moment Vridmoment
Inductor Spole Undamped natural frequency Resonansfrekvens/-vinkelfrekvens
Inertia (moment of inertia) Tröghet (tröghetsmoment) Windowing Fönstring
Instantaneous frequency Momentan frekvens
Insulator Isolator

Tips: Som komplement till ovanstående kan du gärna titta på en engelsk-svensk ordlista för matematik, som finns på Luleå tekniska universitet .


Last updated: 2014-03-18