Hide menu

Kurslitteratur

  1. Ett spiralbundet kompendium med kursbokens lektionsuppgifter översatta till svenska, ett antal extra lektionsuppgifter samt fullständiga lösningar till alla uppgifter.
  2. Formelblad (3 sidor), som du får ta med på tentan.
  3. Kompletterande kursmaterial om systemegenskaper och elektriska kretsar.
  4. Powerpointbilder från förra årets föreläsningar. ( Finns även som pdf-fil på föreläsningsmaterial-webbsidan, för dig som lika gärna skriver ut själv eller föredrar elektroniskt dokument .)
  5. Ett lab-häfte för den avslutande filterlaborationen.
   ( Obs: Lab-häftet kan köpas först några veckor efter kursstart. Ni meddelas via kursens e-postlista och på någon föreläsning när häftet finns på Bokakademin )

Notera att Bokakademin brukar lägga samman några av delarna ovan till separata "paket".


Last updated: 2014-08-25