Hide menu

Kurspersonal

ISY-personalnull null null null
Klas Nordberg
klas.nordberg@liu.se
Examinator,
föreläsningar
013-281634
Giulia Meneghetti
giulia.meneghetti@liu.se
Lektioner, laborationer
013-282572

Martin Danelljan
martin.danelljan@liu.se
Lektioner, laborationer
013-281849

Mikael Persson
mikael.persson@liu.se
Lektioner


Vi sitter i B-huset, korridor A, mellan ingång 27 och 29. (Flyttar till 25-27 i oktorber?).

Studenter

Epost: XXX@student.liu.se

Marcus Eriksson marer661
Amy Rankka amyra281

Lektionsgrupper

Vid några lektioner kommer byte av assistent göras. Lektionerna är schemalagda så att

  • I2a, I2c, I2e & I2f vanligen har lektion samtidigt och
  • I2b, I2d, I2ia & I2ib vanligen har lektion samtidigt.

Laborationer

Två labassistenter i varje 4-timmarslaboration


Last updated: 2014-09-16