Hide menu

Omfattning och Examination

Omfattning

Kursen omfattar 10 föreläsningar, 9 lektionspass och en avslutande linjära system-relaterad laboration på 4 timmar.
Några dagar innan tentan erbjuds ni också ett 2h seminarium som repetitionstillfälle, där ni kan få svar på era egna frågor inför tentan.

Examination

Kursen är på 4 hp poäng, varav

  • 3,5 hp tentamen. Tillåtna hjälpmedel är räknedosa och kursens formelblad . Tentatillfällen .
  • 0,5 hp laboration.


Last updated: 2014-08-25