Hide menu

Lektionsplanering

Till varje lektion bör motsvarande teoriavsnitt i kurslitteraturen vara väl inhämtat.
I annat fall är risken stor att lektionerna inte ger önskat utbyte.

Räkneuppgifter till lektionerna anges på sidan för kurslitteratur

Tag med kalkylator (eller motsvarande) till lektionerna

Lektion Föreläsning som lektionen främst relaterar till Lektionsuppgifter
1 Fö 1 och 2 Komplexa tal och Eulers formel : 1-1, 1-2a&c, 1-4, 1-14, 1-15, 1-X, 1-3
Extra övning : 1-7, 1-6
2 Fö 1 och 2 Komplexa tal och Eulers formel : Fortsätt med uppgifter från lektion 1
Signalmanipulationer : 1-10, 1-8, 1-12
Extra övning : 1-9
3 Fö 3 och 4 Signalspektrum och periodicitet:
2-7, 2-8, 2-11, 2-13
4 Fö 4 och 5 Fourierserieutveckling:
2-1, 2-6a, 2-14, Tidigare tentauppgift 1
Extra övning: Tidigare tentauppgift 2
5 Fö 6 Uppgifter om systemegenskaper : S-1, S-2
6 Fö 7 Differentialekvationer för elektriska kretsar : 5-4, 5-1, 5-2
7 Fö 8 Serie- & parallellkoppling, spännings- & strömdelning : 5-5, 5-6, 5-3
Frekvensfunktion : 7-5a), 7-6a), 7-15
8 Fö 8 och 9 Frekvensfunktion : 7-12a), 7-3a)&c), 7-10, 7-18a-b), 7-17
9 Fö 9 och 10 Amplitud- och faskaraktäristik : 7-3b), 7-4, 7-19, 7-6b)
Filteruppgifter : F-1, F-2, F-4, F-3

Förslagsvis löser du en del uppgifter i förväg hemma, för att sedan ta upp eventuella frågeställningar med läraren under lektionstid. Du kommer inte att hinna räkna alla uppgifter under lektionstid, så det du inte hinner med löser du på egen hand!


Last updated: 2014-08-25