Göm meny

Grundläggande Digital Bildbehandling för PIRI-projektet

Examinator: Maria Magnusson

Litteratur

Kompendium i Signal- och Bildbehandling, Kap 1-4 (Uppdaterat 2/6 2015) Kap 5 , Kap 6 , Kap 7 (Bilder borde uppdateras.)

Kapitel 1

Introduktion till området.

Kapitel 2

1D signalbehandling: 1D Fouriertransform, tolkning, teorem, egenskaper. Linjärt system. Sampling, rekonstruktion, fönstring. (TDFT), DFT, FFT. 1D diskret faltning.

Aktuella föreläsningar: Föreläsning1 , Föreläsning2

Kommentar: Detta är egentligen ganska tungt att ta sig igenom, men kanske kan du ta lite lättare på detta än vad civilingengörsstudenter gör? Dock är det bra att läsa igenom för att få en grund.

Kapitel 3

2D signalbehandling: Den digitala bilden, färgtabeller. 2D fouriertransform, 2D DFT, 2D sampling. 2D diskret faltning, 2D lågpassfiltrerande faltningskärnor. Cirkulär versus linjär faltning. Deriverande och högpassfiltrerande faltningskärnor.

Aktuella föreläsningar: Föreläsning3 , Föreläsning4

Kommentar: Viktigt!

Kapitel 4

Omsamling: Rotation, upp- och nedsampling, interpolation.

Aktuella föreläsningar: Föreläsning5

Kommentar: Viktigt!

Kapitel 5, 6

Gråskaleoperationer och Binär Bildbehandling: Histogram och tröskelsättning. Morfologiska operationer. Avståndskartor. Konnektivitet. Segmentering och etikettering.

Aktuella föreläsningar: Föreläsning9 , LösningarTillFöreläsning9

Kapitel 7

Mönsterdetektering med korrelation.

Aktuella föreläsningar: Föreläsning11

Övrigt material baserat på Gonzales & Woods bok: Digital Image Processing

Färg.

Föreläsning: Lite om färg

Utdrag från Gonzales & Woods bok (lösenord krävs)

Segmentering med watersheds.

Föreläsning: Lite om watersheds

Formelsamling

Formelsamling

Laborationer

Laboration A

Den digitala bilden: pixlar/storlek/zoom, kvantisering och lagring. Färgtabeller: gråskala, pseudo, mm. 2-D fouriertransform på bilder: utseende, egenskaper. Enkla faltningskärnor i spatialdomänen. Linjära filter i fourierdomänen.

LaborationA, del1

LaborationA, del2

Miljö: Ren Matlab

Laboration B

Omsampling och interpolation. Nedsampling. Effekter av omsampling i spatial- och fourierdomän, t.ex. vikningsdistorsion.

LaborationB , Lab_files

Miljö: Ren Matlab

Laboration C

Histogram och tröskelsättning. Morfologiska operationer. Avståndstransform. Etikettering (labelling).
(Skippa ev. avståndskartorna om de krånglar i MIPS.)

LaborationC

Miljö: MIPS och Matlab

Laboration D

Mönsterdetektering med korrelation. Region growing. Automatisk räkning av blodkroppar.

LaborationD

Miljö: MIPS och Matlab

Laboration E

Segmentering av celler in Mikroskopi-bilder. Watershed-segmentering. Avståndstransform. Korrelation. Labelling. Lite färg.

LaborationE , Article , LabFiles

Miljö: Matlab (Börja med ett enkelt program som använder Matlabs watershed-algoritm. Utvidga enligt en artikel från Uppsala.)

Uppgifter om färg

Uppgifter om färg

Förslag till arbetsgång.

(Uppgifterna om färg kan du göra tidigare om du vill.)

  • Läs kapitel 1 och 2 kursivt. Läs kapitel 3. Titta eventuellt på tillhörande föreläsningsmaterial. Gör Lab A. Diskutera Lab A i dialog med Maria. Viktigt att ha nått förståelse här!
  • Läs kapitel 4. Titta ev. på tillhörande föreläsningsmaterial. Gör Lab B. Skicka svar och kod till Maria för rättning.
  • Läs kapitel 5 och 6. Titta ev. på tillhörande föreläsningsmaterial. Gör Lab C. Skicka svar till Maria för rättning.
  • Läs kapitel 7. Titta ev. på tillhörande föreläsningsmaterial. Gör Lab D. Skicka svar och kod till Maria för rättning.
  • Läs övrigt material om färg. Lös "Uppgifter om färg". Skicka svar till Maria för rättning.
  • Läs övrigt material om watersheds. Gör Lab E. Skicka svar och kod till Maria för rättning.

Senast uppdaterad: 2016-08-16